Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

„Žemyna“ dalijosi gerąja patirtimi

Mūsų mokykla priklauso Vaiko individualios pažangos (VIP) asocijuotų mokyklų tinklui. Šiame tinkle dalyvauja 10 mokyklų iš įvairių Lietuvos miestų. VIP mokyklų tinklo tikslas – tobulinti pedagogų bendrąsias ir profesines kompetencijas mokinių pažangos stebėjimo srityje, paskatinti pedagogus plėtoti veiksmingas mokinių pažangos stebėjimo praktikas mokykloje.

Spalio 12-13 dienomis mokykla vykdė mokytojų stažuotę, t.y., dalinomės savo gerąja patirtimi su kitais respublikos mokytojais. Pas mus stažuotis atvyko po 2 mokytojus iš Šiaulių „Salduvės“ progimnazijos, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos ir Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos. Abi dienas mokytojai stebėjo po 3 įvairių dalykų pamokas (pamokas vedė 12 mokytojų), susipažino su mokykloje vykdoma mokinio individualia pažangos stebėjimo sistema, gamtosaugine mokyklos veikla, tradiciniu mokyklos renginiu „Žemynos“ vakaras“, įtraukiojo ugdymo, praktinės tiriamosios veiklos organizavimu, prancūzų kalbos puoselėjimu mokykloje, lankėsi neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, darbo grupių pasitarimuose.

Refleksijos metu besistažuojantys mokytojai pastebėjo, kad mokykloje vyrauja šilti mokinių ir mokytojų santykiai, mokiniai labai mandagūs. Mokytojai pasitikintys savo srities specialistai. Pamatė daug naujų mokymo metodų, kuriuos taikys ir savo pamokose. Mokytojos žavėjosi mūsų įtraukiojo ugdymo sistema, mokytoja Jolanta iš Tauragės „baltai pavydėjo“ sėkmės istorijų, mokytoja Jurgita iš Šiaulių džiaugėsi, kad mokykla „moka“ priimti „kitokius“ vaikus ir padeda jiems augti bei puikiai jaustis mus supančioje aplinkoje. Mokytoja Irena iš Klaipėdos ir mūsų matematikos mokytoja Silva (abi mokytojos moko matematikos) pabandys užmegzti draugystės ryšius kartu su savo auklėtiniais, nes abi mokytojos turi šeštokų auklėjamąsias klases.

Svečiai aplankė Pakruojo sinagogą, stoginę, žavėjosi, koks ramus ir jaukus Pakruojo miestas vakare.

Mokytojos Jolantos iš Tauragės mintys po stažuotės: „Tiesiog neįtikėtina, koks vaisingas gali būti tas trumpas laikas, jei sutinki nuoširdžius, savo darbą mylinčius žmones. Ačiū už tuos mažus stebuklus, kuriais pasidalinote“.

Ačiū visiems, kurie išdrįsote ir norėjote dalintis. Mes tikrai esame verti pačių geriausių įvertinimų. Skleiskime savo gerąją patirtį už mokyklos ribų.

Nuotraukų autorės – besistažavusios mokytojos. Jos išrinko viešinimui tuos vaizdus, kurie jas labiausiai sudomino.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Stakutienė

Mūsų draugai

Pasirinkite