Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:55 - 09:40

3. 09:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:40 - 12:25

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

Kabinetų numeracija

       I   aukštas       II   aukštas      III   aukštas
101 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    201

Mokinių savivaldos kabinetas

     301

Anglų k. kabinetas

102  Raštinė    202

Biblioteka/skaitykla

     302

Logopedo kabinetas

103 Direktorius

 

   203

 

     303

Pradinių klasių kabinetas 4b

104

7b klasės kabinetas

   204

 

     304

Pradinių klasių kabinetas 2b

105

Prancūzų kalbos kabinetas

   205

 

     305

Pradinių klasių kabinetas 2a

106

Personalo poilsio kabinetas

   206

Pradinių klasių kabinetas 4a

     306

6a klasės kabinetas

107

8b klasės kabinetas

   207

5b klasės kabinetas

     307

5a klasės kabinetas

108 Socialinės pedagogės kabinetas 208 Direktoriaus pavaduotoja

ugdymui

     308

Specialiojo ugdymo kabinetas

109

Anglų kalbos kabinetas

209

4c klasės kabinetas

     309

8a klasės kabinetas

110

Pradinių klasių kabinetas 3d

210

Laborantė

     310

 

111

Technologijų kabinetas

211

Chemijos/biologijos kabinetas

     311

5c klasės kabinetas

112

Technologijų kabinetas

212

Mokytojų kambarys

     312

Fizikos kabinetas

113

Technologijų kabinetas

213

7c klasės kabinetas

     313

7a klasės kabinetas

114

Anglų kalbos kabinetas

214      314

Informacinių technologijų kabinetas

115

 

215

Kompiuterių priežiūros inžinierius

     314 a

Informacinių technologijų kabinetas

116

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

216

Prailgintos dienos grupės kabinetas

     315

Psichologė

 

117

Budėtojų kabinetas

217

Pradinių klasių kabinetas 3c

     316

Pradinių klasių kabinetas 1b

118 Šokių kabinetas

 

218

Pradinių klasių kabinetas 3b

317

Pradinių klasių kabinetas 1a

119 1-4 klasių

kompiuterių klasė

219

Specialiojo ugdymo kabinetas

318

1-4 klasių gamtos mokslų kabinetas

120 Pradinių klasių kabinetas 2c

 

220

Pradinių klasių kabinetas 3a

319

Pradinių klasių kabinetas  1c

121 Socialinės pedagogės kabinetas

 

 

221

Aktų salė

122 Rusų k. kabinetas

 

222

Muzikos kabinetas

123

Valgykla

124

Kūno kultūros mokytojų kabinetas

125

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

126

Sporto salė

127

Sporto salė

Mūsų draugai

Pasirinkite