Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Kabinetų numeracija

       I   aukštas                                   II   aukštas         III   aukštas
101 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    201

Socialinės pedagogės kabinetas

     301

Anglų k. kabinetas

102  Raštinė    202

Biblioteka/skaitykla

     302

Logopedo kabinetas

103 Direktorius

 

   203 Anglų k. kabinetas

 

     303

Pradinių klasių kabinetas 1b

104

Geografijos kabinetas

   204 Visuomenės sveikatos specialistės kabinetas      304

Pradinių klasių kabinetas 3b

105

Prancūzų kalbos kabinetas

   205

Lietuvių kalbos kabinetas

     305

Pradinių klasių kabinetas 3a

106

Personalo poilsio kabinetas

   206

Pradinių klasių kabinetas 1a

     306

Lietuvių kalbos kabinetas

107

 

   207

Matematikos kabinetas

     307 Tikybos kabinetas

 

108 Karjeros specialistės kabinetas 208 Direktoriaus pavaduotoja

ugdymui

     308

Specialiojo ugdymo kabinetas

109

Anglų kalbos kabinetas

209

Pradinių klasių kabinetas 1c

     309

Dailės kabinetas

110

Pradinių klasių kabinetas 4d

210

Laborantė

     310

 

111

Technologijų kabinetas

211

Gamtos mokslų laboratorija

     311

Istorijos kabinetas

112

Technologijų kabinetas

212

Mokytojų kambarys

     312

Fizikos/chemijos kabinetas

113

Technologijų kabinetas

213

Biologijos kabinetas

     313

Matematikos kabinetas

114

Anglų kalbos kabinetas

214      314

Informacinių technologijų kabinetas

115

Mokytojo padėjėjų kabinetas

215

Kompiuterių priežiūros inžinierius

     314 a

Informacinių technologijų kabinetas

116

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

216

Prailgintos dienos grupės kabinetas

     315

Psichologė

 

117

Budėtojų kabinetas

217

Pradinių klasių kabinetas 4c

     316

Pradinių klasių kabinetas 2b

118 Šokių kabinetas

 

218

Pradinių klasių kabinetas 4b

317

Pradinių klasių kabinetas 2a

119 1-4 klasių

kompiuterių klasė

219

Specialiojo ugdymo kabinetas

318

1-4 klasių gamtos mokslų kabinetas

120 Pradinių klasių kabinetas 3c

 

220

Pradinių klasių kabinetas 4a

319

Pradinių klasių kabinetas  2c

121 Socialinės pedagogės kabinetas

 

 

221

Aktų salė

 
122 Rusų k. kabinetas

 

222

Muzikos kabinetas

 
123

Valgykla

   
124

Kūno kultūros mokytojų kabinetas

   
125

 

   
126

Sporto salė

   
127

Sporto salė

   

Mūsų draugai

Pasirinkite