Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Ugdymo turinio dokumentacija

Programos, planai

Rengia Suderina Tvirtina Forma

Mokomųjų dalykų ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai

Dalykų mokytojai Mokyklos dalykų mokytojų metodinės grupės Metodinių grupių pirmininkai.

Patvirtinta metodinės tarybos

Ilgalaikio plano forma 2, 4, 6, 8 klasių

Ilgalaikio plano forma 1, 3, 5, 7 klasių

Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programos

Mokytojas, jei nėra ŠMM patvirtintų Mokytojas derina planus su metodinės grupės pirmininku. Dalyką kuruojantis administracijos vadovas..

Patvirtinta metodinės tarybos.

Dalyko modulio programa

Neformaliojo švietimo programos

Neformalaus ugdymo mokytojas Mokytojas derina planus su metodinės grupės pirmininku. Dalyką kuruojantis administracijos vadovas.

Patvirtinta metodinės tarybos.

Neformalaus-ug.-forma

Individualizuotos ir pritaikytos programos specialiųjų poreikių mokiniams Dalyko mokytojas, padedant specialiajam pedagogui, logopedui. Aprobuoja vaiko gerovės komisija.

Patvirtinta Pakruojo rajono PPT.

Individualizotos programos forma

Pritaikytos programos forma

Mūsų draugai

Pasirinkite