Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Dokumentų rengimas

DOKUMENTŲ RENGIMAS

Šiame puslapyje galite rasti keletą raštų ir teisės aktų pavyzdžių, parengtų pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir pagal Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo reikalavimai  yra rekomendaciniai, išskyrus tuos dokumentus, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai.

2020-01-01 įsigaliojo naujos redakcijos Dokumentų rengimo taisyklės, kuriose supaprastinti rašytinių dokumentų rengimo reikalavimai.

Nuoroda į naują redakciją: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753/asr

Taisyklėse nurodomos tokios rengiamų dokumentų elementų išdėstymo schemos:  „Siunčiami dokumentai“ , „Rengiami dokumentai“.

Daugiau informacijos apie dokumentų valdymą ir naudojimą rasite Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje www.archyvai.lt.

 

Dokumentų pavyzdžiai čia.

Informaciją rengė Andželika Lukoševičienė, sekretorė

Mūsų draugai

Pasirinkite