Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:55 - 09:40

3. 09:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:40 - 12:25

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00 (35 min.)

„Digit&Learn“

„Empowering teachers for a more interactive, efficient and appealing digital learning experience“

„Mokytojų įgalinimas interaktyvesnei, efektyvesnei ir

patrauklesnei skaitmeninio mokymosi patirčiai“

 

Projekto trukmė – 2021-12-01 – 2023-11-30

 

Projekto koordinatorius – Pakruojo „Žemynos“ progimnazija, Lietuva;

Partneriai – Mine Vaganti NGO, Italija;

Learnmera Oy, Suomija;

Iznik Ilce Milli Egitim Mudurlugu, Turkija;

Colegiul National Spiru Haret, Rumunija

Nikoletta Gorgogianni Bst Cybernetics Single Member Privatecompany, Graikija;

 

„Digit&Learn“ tikslai:

1. Tobulinti skaitmeninius ir technologinius mokytojų įgūdžius bei kompetencijas, kurios leis jiems sukurti mokymo priemones, skirtas padėti jų mokiniams;

2. Suaktyvinti bendradarbiavimą tarp mokytojų, kurio tikslas – kurti skaitmenines priemones, pagrįstas naujomis technologijomis, kaip papildomas mokymo priemones.

3. Stebėti naujų technologijų, skaitmeninių mokymo priemonių poveikį mokinių mokymosi pasiekimams.

2023-05-07
The second result of the Erasmus+ „Digit&Learn” project is currently being implemented. Teachers of various subjects in Pakruojis „Žemyna“ progymnasium (Lithuania) learned to work with the graphic design platform „Canva”. The training was conducted by Modesta Tamašauskienė, the school’s deputy director for education and the coordinator of this project. Our school is committed to develop and test prepared lessons for 5 different subjects with primary school students that would use a variety of IT technologies. The lessons were planned by our teachers Edita Ilgavičienė (integrated course of world knowledge), Sonata Sinevičienė (art), Lina Vaitiekūnienė (music), Vaida Benaitienė (informatics) and Aušra Norvilienė (mathematics). In May these lessons will be tested with students. Also they will be translated into English and shared with other schools in the project.
We are happy to participate in this project, because thanks to it, teachers not only learn and improve in the field of IT, but also apply their acquired skills practically in lessons.
2023-01-13
Šią savaitę vyko Erasmus+ projekto „Empowering teachers for a more interactive, efficient and appealing digital learning experience“ atstovų nuotolinis susitikimas. Susitikimo metu buvo aptartas I rezultato įvykdymas, jo sėmės ir iškilę iššūkiai. Daugiausiai dėmesio buvo skirta visose šalyse įvykusiems mokytojų mokymams, jų poveikio rezultatams. Aptartas II ir III rezultatų įgyvendinimas, veiklos, tarpinės ataskaitos pateikimas. Suplanuotas kitas vasario mėnesio projekto partnerių nuotolinis susitikimas.
2022-12-16
ERASMUS+ mokymai
Gruodžio mėnesį vyko Erasmus+ projekto „Digit & Learn“ mūsų mokyklos mokytojų mokymai skaitmeninio raštingumo srityje. Mokymuose dalyvavo 5 mokytojai. Pirmą dieną dalyviai prisistatė, pasipasakojo apie save, savo profesiją, lūkesčius. Po ledlaužio metodo mokėsi dirbti su grafinio dizaino platforma „Canva“. Kitos dienos mokymuose dalyviai turėjo apklausti kitus dalyvius apie jų kompetencijas socialinių tinklų srityje. Ir po įdomios įžangos mokėsi apie „Microsoft 365 “ programas, tokias kaip Word, Excel, PowerPoint. Po mokymų dalyviai minėjo, kad sužinojo naujų dalykų, įgijo skaitmeninių kompetencijų,  maloniai praleido laiką.
2022-11-17
Lapkričio 17 d. vyko nuotolinis Erasmus+ projekto „DIGIT & LEARN“ partnerių nuotolinis susitikimas. Mūsų mokyklai (Lietuvai) atstovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Modesta Tamašauskienė ir anglų kalbos mokytoja Monika Beinoravičienė. Spalio – lapkričio mėnesiais visos šalys partnerės kūrė ir susitikimo metu pristatė mokymus, kurie bus skirti mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimui. Šio susitikimo metu buvo aptartos sėkmės ir nesėkmės, su kuriomis šalys susidūrė ruošiant mokymų medžiagą. Kiekviena šalis parengė po 2 mokymų modulius. Buvo susitarta dėl projekto galutinio rezultato  (tyrimas apie IT panaudojimą ugdymo procese, mokymų turinys, mokymų gautas poveikis), kuris bus išverstas į visas dalyvaujančių šalių gimtąsias kalbas. Gruodžio mėnesį dalyvaujančių šalių mokytojai dalyvaus dviejuose mokymuose, kuriuose tobulins savo skaitmenines kompetencijas.
2022-09-07
Šiandien vyko Erasmus+ Projekto „Digit&Learn“ šalių atstovų nuotolinis susitikimas. Lietuvai atstovavo mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui projekto koordinatorė Modesta Tamašauskienė ir anglų kalbos mokytoja Monika Beinoravičienė. Susitikimas buvo  skirtas aptarti ataskaitų rengimą. Sutarta, kad kiekviena šalis partnerė savo šalies tarpines ataskaitas parengs iki rugsėjo 13 d. O viso projekto ataskaita bus parengta iki rugsėjo 23 d. Ši ataskaita bus pateikta Švietimo mainų paramos fondui.
Organizacija MVNGO (Italija, projekto partnerė) parengs mokytojų mokymo programą. Programa bus aptarta kiekvienoje šalyje partnerėje. Po aptarimų atskirose šalyse, įvyks šalių partnerių nuotolinis susitikimas dėl mokymo programos tobulinimo. Įvykus šiems aptarimams, kiekvienos šalies 5 mokytojai dalyvaus pilotiniuose mokymuose.
2022-07-25
Liepos 25 d. vyko Erasmus+ projekto „Empowering teachers for a more interactive, efficient and appealing digital learning experience“ dalyvaujančių šalių atstovų nuotolinis susitikimas.
Projekto koordinatorė – Pakruojo „Žemynos“ progimnazija (Lietuva). Projekto partneriai – NVO MINE VAGANTI (Italija), LEARNMERA OY (Suomija), IZNIK ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU (Turkija), COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET (Rumunija), CYBERNETICS VIENAS NARIAS (Graikija).
Susitikimo metu buvo aptarti 1 rezultato nuveikti darbai, iškilę iššūkiai. Šiuo metu jau parengta nacionalinė apklausų ataskaita. Suplanuotos veiklos rugpjūčio – rugsėjo mėnesiams. „Digit & Learn“ mokymai prasidės rugsėjo – spalio mėnesiais. Mokymai bus skirti mokytojams apie skaitmenines technologijas ugdymo procese.
Mūsų mokyklą atstovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Modesta Tamašauskienė ir anglų kalbos mokytoja Monika Beinoravičienė.
2022-02-25
Vasario 23-24 dienomis mūsų mokykloje vyko Erasmus+ projekto „Empowering teachers for a more interactive, efficient and appealing digital learning experience“ įvadinis dalyvaujančių šalių atstovų susitikimas.
Projekto koordinatorė – mūsų mokykla (Lietuva). Projekte dalyvauja šalys partnerės – Italija, Suomija, Rumunija, Graikija, Turkija.
Susitikimo pradžioje visos šalys pristatė savo šalies organizacijas, jų veiklas. Mūsų mokyklą svečiai pamatė gyvai, susipažino su Lietuvos švietimo sistema. Svečią iš Rumunijos Dumitru Voinea (geografijos mokytojas) labai nustebino mūsų mokyklos didelės erdvės, mokinių maitinimo, pavežėjimo organizavimas. O didžiausią įspūdį paliko penktokės Evelinos Mihaelos Vasile pokalbis su svečiu rumuniškai. Pirmokai svečius pasveikino padovanodami savo gamintus kiškius.
Šiomis dienomis nuveikti labai svarbūs projekto darbai. Projekto koordinatorė Modesta Tamašauskienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui) paruošė ir buvo pasirašytos partnerystės sutartys. Italijos atstovas Roberto Solinas pristatė viso projekto idėją, aptarė projekto sklaidos reikalingumą ir jos planą. Turkijos atstovė Serpil Kalkan pristatė projekto kokybės plano priežiūrą. Rumunijos atstovas Dumitru Voinea rūpinsis projekto veiklų vertinimu. Suomijos atstovė Naomi Palmer atsakinga už skaitmeninių ir virtualių ugdymo priemonių naudojimą. Nicole Georgogianni aptarė kibernetinio saugumo planą. Nicole į susitikimą dėl Covid ligos neatvyko, susitikime dalyvavo nuotoliniu būdu. Susitikimo metu buvo sukurtas projekto logotipas.
2022 m. kovo viduryje vyks mokytojų apklausa apie skaitmenines ugdymo priemones. Rugsėjo mėnesį vyks 5 mokytojų iš kiekvienos šalies mokymai apie skaitmenines ugdymo priemones, po to vyks priemonių išbandymai ir analizės apie jų reikalingumą, įtaką mokinių pasiekimams. 2023 m. rugsėjo mėnesį vyks konferencija, kurios metu projekto veiklas, rezultatus pristatysime mūsų šalies švietimo bendruomenei. 2023 m. lapkričio mėnesį Suomijoje vyks baigiamasis projekto susitikimas.
Mūsų mokyklai atstovavo Modesta Tamašauskienė – projekto koordinatorė, Monika Beinoravičienė – anglų kalbos mokytoja, Aida Stakutienė – projekto sklaidos atstovė.
Projekto dalyviai aplankė Pakruojo dvarą. Svečius nustebino teritorijos dydis, puošnūs rūmai ir teatrališkas jų pristatymas.

Mūsų draugai

Pasirinkite