Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Misija Vizija Vertybės

MISIJA

Mokykla, kurios kultūros pagrindą sudaro tautinės tapatybės formavimas, pagarba skirtybėms, tarpusavio pagarba ir tolerancija, teikia ir užtikrina kokybišką mokymą(si), ugdo raštingą, dorą, aktyvų, siekiantį tikslo mokinį.

VIZIJA

Atvira kaitai, inovacijoms, moderni, saugi, vienijanti bendruomenę mokykla.

VERTYBĖS

  • Žingeidumas
  • Empatija
  • Mokymasis
  • Ypatingumas
  • Naujovės
  • Atsakomybė.

Mūsų draugai

Pasirinkite