Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Darbo užmokestis

PAKRUOJO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS

Darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2023 m. IVketvirtis

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių

skaičius

Vidutinis mėnesinis  priskaičiuotas

darbo užmokestis (Eur)

1. Direktorius 1
2. Direktoriaus pavaduotojai (direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui) 3 3619,18
3. Pagalbos mokiniui specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, bibliotekininkas, mokytojo padėjėjas) 10,75 1501
4. Mokytojai (ekspertas, metodininkas, vyresnysis mokytojas, mokytojas)
5. Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas 1 1428,68
6. Kompiuterių sistemų specialistas 1 -*
7. Laborantas 0,75
8. Sekretorius 1
9. Vairuotojas 2 1392,61
10. Vyriausiasis virėjas 1
11. Virėjas 3 1339,05
11. Darbininkai (virtuvės darbininkas, pagalbinis darbininkas,  budėtojas, rūbininkas, valytojas, kiemsargis) 19,75 924

 

*- Darbuotojo, kuris vienintelis eina įstaigoje atitinkamas pareigas, apskaičiuotas darbo užmokestis neskelbiamas.

Mūsų draugai

Pasirinkite