Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:55 - 09:40

3. 09:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:40 - 12:25

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

Darbo užmokestis

PAKRUOJO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS

Darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2022 m. I ketvirtis

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių

skaičius

Vidutinis mėnesinis  bruto

darbo užmokestis (Eur)

1. Direktorius 1
2. Direktoriaus pavaduotojai (direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui) 3 2424
3. Pagalbos mokiniui specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, bibliotekininkas, mokytojo padėjėjas) 10,75 1325
4. Mokytojai (ekspertas, metodininkas, vyresnysis mokytojas, mokytojas) 41,15 1633
5. Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas 1
6. Kompiuterių sistemų specialistas 1
7. Laborantas 0,75
8. Sekretorius 1
9. Vairuotojas 2 1040
10. Vyriausiasis virėjas 1
11. Virėjas 3 985
11. Darbininkai (virtuvės darbininkas, pagalbinis darbininkas,  budėtojas, rūbininkas, valytojas, kiemsargis) 19,75 730

 

*- Darbuotojo, kuris vienintelis eina įstaigoje atitinkamas pareigas, apskaičiuotas darbo užmokestis neskelbiamas.

Mūsų draugai

Pasirinkite