Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Direktoriaus Dariaus Ramono darbotvarkė

DIREKTORIAUS DARBOTVARKĖS SVARBESNI RENGINIAI

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL DARIAUS RAMONO KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

1. S u t e i k i u Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos direktoriui Dariui Ramonui nuo
2024 m. birželio 17 d. iki 2024 m. rugpjūčio 23 d. 48 darbo dienas kasmetinių atostogų, iš jų: 28
darbo dienas už 2021 m. rugpjūčio 28 d. – 2022 m. rugpjūčio 27 d. darbo laikotarpį ir 20 darbo dienų
už 2022 m. rugpjūčio 28 d. – 2023 m. rugpjūčio 27 d. darbo laikotarpį.
2. P a v e d u Dariaus Ramono kasmetinių atostogų metu Pakruojo „Žemynos“
progimnazijos direktoriaus funkcijas atlikti Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos:
2.1. mokytojui Ramūnui Varneckui nuo 2024 m. birželio 17 d. iki 2024 m. birželio 23 d.;
2.2. mokytojai Reginai Gasparavičienei nuo 2024 m. birželio 24 d. iki 2024 m. birželio 30
d.;
2.3. mokytojo padėjėjai Santai Mikalajūnienei nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. liepos
7 d.;
2.4. specialiajai pedagogei Lolitai Aidukienei nuo 2024 m. liepos 8 d. iki 2024 m. liepos
14 d.;
2.5. logopedei Vilmai Mikeliūnienei nuo 2024 m. liepos 15 d. iki 2024 m. liepos 21 d.;
2.6. specialiajai pedagogei Kristinai Špakienei nuo 2024 m. liepos 22 d. iki 2024 m.
liepos 28 d.;
2.7. mokytojo padėjėjai Audrai Dabulkienei nuo 2024 m. liepos 29 d. iki 2024 m.
rugpjūčio 4 d.;
2.8. bibliotekininkei Aurelijai Adomavičienei nuo 2024 m. rugpjūčio 5 d. iki 2024 m.
rugpjūčio 11 d.;
2.9. bibliotekininkei Astai Sutkienei nuo 2024 m. rugpjūčio 12 d. iki 2024 m. rugpjūčio
18 d.;
2.10. direktoriaus pavaduotojai ugdymui Modestai Tamašauskienei nuo 2024 m. rugpjūčio
19 d. iki 2024 m. rugpjūčio 25 d.;

Diena Laikas Renginys
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Pastabos:

  1. Be nurodytų įvykių darbotvarkėje yra darbas su dokumentais, interesantų priėmimas ir kt.
  2. Direktoriaus darbotvarkė gali keistis.

 

Mūsų draugai

Pasirinkite