Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45 (3 min.)

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Pamokų pakeitimai 2024-06-(10-13)

 

5-8 klasėms vyks praktinė-tiriamoji veikla

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-06-07

 7a, 7b, 7c – po 3 pamokų istorijos pamoka (rinktis I aukšto fojė)

 

8a – istorijos ir dailės nebus (atidirbta)

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-06-07

7a, 7b, 7c – po 3 pamokų istorijos pamoka (rinktis I aukšto fojė)

 

Jurgita – 8a nebus (atidirbta)

Ernesta – 8a nebus (atidirbta), 4-7 p 7a, 7b, 7c

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-06-06

 

1-3 klasėms – praktinė tiriamoji veikla

8b – po 1 pamokos išvyksta į ekskursiją (lieka 3 mokiniai)

 

5a – 3 p lietuvių k. (vietoj 4 p), 4 p anglų k./informatika (vietoj 7 p)

5b – 4 p istorija (vietoj 6 p), 6 p informatika (vietoj 4 p), anglų k. mok. Monikos grupei nebus,  fizinio ugd. nebus (atidirbta)

6a – 1 p fizinis ugd. (vietoj 5 p), 3 p geografija (vietoj 1 p), 4 p pietų pertrauka, 5 p lietuvių k. (vietoj 7 p), 6 p anglų k. (vietoj 8 p), gamtos nebus

6b – 4-5 p fizinis ugd., 8 p lietuvių k. (vietoj 5 p)

7a – 3 p fizinis ugd. (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus (atidirbta), anglų k. nebus, biologijos nebus

8a – 1 p prancūzų k., 7 p rusų k. (vietoj 1 p), 2 p istorija (atkelta), 4 p pietų pertrauka, 5-6 p dailė (atkelta), chemijos nebus, fizinio ugd. nebus, geografijos nebus (atidirbta), tikybos nebus

8b – 1 p klasės val., anglų k. nebus

8c – 2 p lietuvių k. integruota su matematika (vietoj 7 p), 7 p fizinis ugd. (vietoj 8 p)

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-06-06

 

1-3 klasėms – praktinė tiriamoji veikla

8b – po 1 pamokos išvyksta į ekskursiją (lieka 3 mokiniai)

 

Daiva D. – 4 p A.L. (vietoj 5 p)

Toma – 5 p A.L. (vietoj 6 p)

Ernesta – 2 p 8b su 8a (atkelta), 4 p 5b (vietoj 6 p)

Jurgita – 5-6 p 8a (atkelta)

Jurga – 2 p 8c integr. su liet., 3 p P.A. (vietoj 2 p)

Gintarė – 1 p M.S. (vietoj 7 p), 7 p 8a (vietoj 1 p)

Rūta – 3 p 5a (vietoj 4 p), 8 p 6b (vietoj 5 p), 7a nebus (atidirbta)

Vidmantas – 4 p 5a (vietoj 7 p), 6 p 5b (vietoj 4 p)

Violeta – 4 p 5a (vietoj 7 p)

Ramūnas – 1 p 6a (vietoj 5 p), 5b nebus (atidirbta), 3 p 7a (vietoj 7 p),  4-5 p 6b, 7 p 8c (vietoj 8 p)

Daiva S. – 3 p 6a (vietoj 1 p), 8a nebus (atidirbta)

Regina –2 p 8c integr. su mat.,  5 p 6a (vietoj 7 p)

Eglė – 1 p 8b klas. val.

Edita Š. – 6 p 6a (vietoj 8 p)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-06-05

 

1-3 klasėms – praktinė tiriamoji veikla

7a, 7b, 7c – 14.00 val. SuMaTop

5-8 klasėms 1 pamoka praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas

 

5a – 1 p praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas, 2 p anglų k. (vietoj 6 p), 3 p matematika (vietoj 2 p), vienos lietuvių k. nebus (atidirbta),  istorijos nebus

5b – 1 p praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas, 2 p muzika (atidirbimas), 7 p anglų k. (vietoj 2 p), matematikos nebus, dailės nebus (atidirbta)

5c – 1 p praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas, vienos technologijų nebus

6a – 1 p praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas, 5 p muzika (atidirbimas), lietuvių k. nebus (atidirbta), matematikos nebus

6b – 1 p praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas, 2 p matematika (vietoj 3 p), 3 p dailė (vietoj 4 p), 4 p anglų k. (vietoj 8 p), 8 p lietuvių k. (vietoj 2 p), tikybos nebus

7a – 1 p praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas, 8 p tikybos nebus, biologijos nebus, 7 p lietuvių k. (iš ketvirtadienio)

7b – 1 p praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas, 8 p biologijos nebus, anglų k. nebus (atidirbta), rusų k. nebus

7c – 1 p praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas, 8 p technologijų/informatikos nebus, fizinio ugd. nebus (atidirbta), matematikos nebus (atidirbta)

8a – 1 p praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas, vienos fizikos nebus

8b – 1 p praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas, 2 p fizinis ugd. (vietoj 8 p), 3 p lietuvių k. integruota su matematika (vietoj 2 p), inf.technologijų nebus

8c – 1 p praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas, lietuvių k. nebus

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-06-05

 

1-3 klasėms – praktinė tiriamoji veikla

7a, 7b, 7c – 14.00 val. SuMaTop

5-8 klasėms 1 pamoka praktinės-tiriamosios veiklos aptarimas

 

Audronė – 2 p 5b, 3 p 7c, 5 p 6a, 7 p 7b

Violeta – 2 p 5a (vietoj 6 p), 4 p 6b (vietoj 8 p), 6 p P.A. (vietoj 4 p), 8 p M.T. (vietoj 2 p)

Regina – 3 p 8b integr. su mat., 5-6 p M.T. (vietoj 7-8 p), 6a nebus (atidirbta)

Monika – 4 p 6b (vietoj 8 p), 5 p A.L. (vietoj 1 p), 7 p 5b (vietoj 2 p), 7b nebus (atidirbta)

Ligita –  2 p 5a (vietoj 6 p), 7 p 5b (vietoj 2 p),  8 p A.Ž. (vietoj 1 p)

Toma – 7 p M.S. (vietoj 1 p) su A.L.

Silva – 3 p 5a (vietoj 2 p), 7c nebus (atidirbta)

Jurgita – 5b nebus (atidirbta), 3 p 6b (vietoj 4 p)

Jurga – 2 p 6b (vietoj 3 p), 3 p 8b integr. su liet.

Rūta – 8 p 6b (vietoj 2 p), 7 p 7a (iš ketvirtadienio)

Edita Š. – 7b nebus (atidirbta)

Gitana – 7c nebus (atidirbta)

Ramūnas – 2 p 8b (vietoj 8 p)

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-06-04

 

1-3 klasėms – praktinė tiriamoji veikla

 

5a – 2 p anglų k. (vietoj 3 p), 3 p matematika (vietoj 6 p), istorijos nebus

5b – 3-4 p fizinis ugd. (atkelta), istorijos nebus, lietuvių k. ir matematikos nebus (nukelta)

5c – 3 p dailė (už 03-19), 6 p informatika (vietoj 7 p), fizinio ugd. nebus (atidirbta), istorijos nebus

7a – 3 p lietuvių k. (atkelta iš trečiadienio), 4 p geografija (vietoj 5 p), 5 p muzika (vietoj 3 p), fizinio nebus (nukelta)

7b – 4 p fizinis ugd. (už 04-16), 5 p lietuvių k. (vietoj 4 p), istorijos nebus

7c – 8 p lietuvių k. (už 05-31), dailės nebus (atidirbta)

8a – 5 p geografija (atkelta), muzikos nebus (atidirbta)

8b – 4 p lietuvių k. (vietoj 7 p), 7 p fizinis ugd. (už 05-08), istorijos nebus

8c – 3 p anglų k. (už 04-30), matematikos nebus

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-06-04

 

1-3 klasėms – praktinė tiriamoji veikla

 

Ligita – 2 p 5a (vietoj 3 p), 3 p M.S. (vietoj 7 p)

Violeta – 2 p 5a (vietoj 3 p), 3 p 8c (už 04-30)

Silva – 3 p 5a (vietoj 6 p)

Ramūnas – 3-4 p 5b (atkelta), 5c nebus (atidirbta), 7a nebus (nukelta),  7 p 8b (už 05-08)

Rūta – 5b nebus (nukelta), 3 p 7a (atkelta iš trečiadienio)

Jurgita – 3 p 5c (už 03-19), 7c nebus (atidirbta)

Vidmantas – 6 p 5c (vietoj 7 p)

Audronė – 5 p 7a (vietoj 3 p), 8a nebus (atidirbta)

Gitana – 4 p 7b (už 04-16)

Regina – 5 p 7b (vietoj 4 p), 8 p 7c (už 05-31)

Daiva S. – 3 p M.Z. (vietoj 4 p) su A.L., 4 p 7a (vietoj 5 p), 5 p 8a (atkelta)

Regina – 4 p 8b (vietoj 7 p)

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-06-03

 

1-3 klasėms – praktinė tiriamoji veikla

8 klasėms „Karjero diena Atžalyne“ po 1 pamokos

 

5a – 6 p lietuvių k. (atkelta iš trečiadienio), muzikos nebus (atidirbta)

5b – 2 p dailė (atkelta), muzikos nebus (nukelta)

6a – 1 p klasės val. 104 k., 3 p lietuvių k. (atkelta iš trečiadienio), muzikos nebus (nukelta)

6b – 1 p lietuvių k. (vietoj 5 p), 3 p klasės val. (vietoj 1 p), 5 p fizinis ugd. (vietoj 7 p), istorijos nebus

7a – 2 p lietuvių k. (vietoj 3 p), 3 p gyvenimo įgūdžiai (vietoj 2 p), 5 p anglų k. (vietoj 8 p0, 7 p matematika (vietoj 5 p), istorijos nebus

7b – 7 p anglų k. (atkelta iš trečiadienio), muzikos nebus (nukelta)

7c – 1 p nebus, 2 p lietuvių k. (už 05-23), 5 p matematika (atkelta iš trečiadienio), muzikos nebus (nukelta), klasės val. ir istorijos nebus

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-06-03

1-3 klasėms – praktinė tiriamoji veikla

8 klasėms „Karjero diena Atžalyne“ po 1 pamokos

 

Rūta – 1 p 6b (vietoj 5 p), 2 p 7a (vietoj 3 p), 6 p 5a (atkelta iš trečiadienio)

Jurgita – 2 p 5b (atkelta)

Audronė – pamokos nukeltos į trečiadienį

Edita Š. – 1 p 6a 104 k., 2 p 7b (atkelta iš trečiadienio)

Regina – 2 p 7c (už 05-23), 3 p 6a (atkelta iš trečiadienio)

Ona – 3 p 6b (vietoj 1 p)

Ernesta – 5 p 6b (vietoj 3 p)

Kristina – 3 p 7a (vietoj 2 p)

Monika – 2 p 7b (atkelta iš trečiadienio), 5 p 7a (vietoj 8 p)

Silva – 5 p 7c (atkelta iš trečiadienio)

Ramūnas – 5 p 6b (vietoj 7 p)

Jurga – 7 p 7a (vietoj 5 p)

 

 

 

 

 

 

Pamokų pakeitimus galite rasti ir facebook

Pamokų pakeitimai

 

 

Mūsų draugai

Pasirinkite