Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-25

 

1a – 5 p matematika (atkelta iš pirmadienio), Antro žingsnio nebus (atidirbta)

1c – 5 p tikyba (vietoj 6 p), visuomeninio ugd. nebus (atidirbta)

2b – 1 p anglų k. integruota su daile (už 03-20)

2c – 3 p matematika (vietoj 6 p), 6 p pasaulio p. (vietoj 3 p)

4a – 4 p muzika (atkelta), anglų k. nebus (nukelta)

4b – 3 p anglų k. (už 12-08), 4 p pasaulio p. (vietoj 7 p), 6 p matematika (vietoj 4 p), 7 p šokis (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta), muzikos nebus

5a – 3 p istorija (už 11-21), fizinio ugd. nebus

5b – 3 p anglų k. (vietoj 4 p), 4 p gamta (atidirbimas), informatikos nebus (atidirbta)

5c – 4 p matematika (vietoj 6 p), 6 p lietuvių k. (vietoj 7 p), muzikos nebus

6a – 1 p gamta (vietoj 3 p), lietuvių nebus, 3 p fizinis ugd. (vietoj 7 p), 4 p anglų k. (vietoj 8 p), geografijos nebus, vienos gamtos nebus (atidirbta)

6b – 1 p lietuvių k. (vietoj 5 p), 2 p matematika (vietoj 1 p), geografijos ir muzikos nebus

7a – 1 p Informatikos nebus (nukelta)

7b – 1 p nebus, 2 p klasės val. (atkelta), lietuvių k. ir geografijos nebus

7c – 4 p fizika (vietoj 1 p), 3 p biologija (atkelta), lietuvių k. nebus

8a – 2 p chemija (vietoj 7 p), 4 p tikyba (vietoj 8 p ), etikos, fizinio ugd. ir geografijos nebus

8b –  etikos ir muzikos nebus

8c – 2 p fizini ugd. (vietoj 8 p), 5 p pietų pertrauka, 6 p matematika (vietoj 7 p), geografijos ir lietuvių k. nebus

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-25

Gražina – 5 p matematika (atkelta iš pirmadienio), Antro žingsnio nebus (atidirbta)

Evelina – 5 p tikyba (vietoj 6 p), visuomeninio ugd. nebus (atidirbta)

Žibutė – 1 p anglų k. integruota su daile (už 03-20)

Vaida – 3 p matematika (vietoj 6 p), 6 p pasaulio p. (vietoj 3 p)

Daiva – 4 p muzika (atkelta), anglų k. nebus (nukelta)

Aušra – 3 p anglų k. (už 12-08), 4 p pasaulio p. (vietoj 7 p), 6 p matematika (vietoj 4 p), 7 p šokis (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta), muzikos nebus

Eglė – 4 p 8a (vietoj 8 p), 5 p 1c (vietoj 6 p)

Violeta – 1 p 2b integr. su daile

Daiva D. – 1 p P.A. (vietoj 7 p), 4 p 7c (vietoj 1 p),

Jurga – 1 p M.T. (vietoj 4 p), 2 p 6b (vietoj 1 p), 4 p 5c (vietoj 6 p), 6 p 8c (vietoj 7 p), 8 p P.A. (vietoj 2 p)

Aida – 1 p 6a (vietoj 3 p), 2 p 8a (vietoj 7 p), 3 p 7c (atkelta), 4 p 5b (atidirbimas), vienos 6a nebus (atidirbta), 6 p M.Z. (vietoj 1 p),

Silva – 1 p M.Z. (vietoj 6 p), 2 p 7b klas. val. (atkelta), 7 p A.T. (vietoj 2 p)

Rūta – 1 p 6b (vietoj 5 p), 6 p A.T. (vietoj 7 p)

Toma – 6 p 5c (vietoj 7 p), 7 p P.A. (vietoj 8 p)

Edita Š. – 4a nebus (nukelta), 3 p 4b (už 12-08), 4 p 6a (vietoj 8 p)

Jurgita – 7 p 4b (atidirbimas)

Monika – 4a nebus (nukelta), 3 p 5b (vietoj 4 p)

Ernesta – 3 p 5a (už 11-21)

Vidmantas – 1 p 7a nebus (nukelta), 5b nebus (atidirbta)

Ramūnas – 2 p 8c (vietoj 8 p), 3 p 6a (vietoj 7 p),

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-24

 

5c – išvyksta į ekskursiją

 

1b – tikybos nebus

1c – 5 p visuomeninis ugd. (atkelta), šokio nebus

2b – 1 p matematika (už 03-20), šokio nebus

3b – tikybos nebus

4b – 3 p matematika (vietoj 6 p ), 6 p etika (vietoj 3 p), tikybos nebus

4c – 2 p matematika (už 10-19), šokio nebus

4d – 6 p lietuvių k. (už 02-13), šokio nebus

5b – 4 p informatika visai klasei (atkelta), vienos gamtos nebus, dailės nebus

6a – 4 p gamta (atkelta), fizinio nebus (atidirbta), 5 p istorija (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus

6b – 4 p anglų k. (vietoj 8 p), dailės nebus

7a – tikybos nebus

7b – 2 p technologijos (už 12-07), fizinio ugd. nebus, 4 p klasės val. su soc. Kristina 205 k.,  lietuvių k. nebus

7c – 1 p nebus, 2 p istorija (už 02-07), lietuvių k. nebus

8a – 3 p lietuvių k. (vietoj 8 p), fizinio ugd. nebus

8b – 1 p nebus, 3 p fizinis ugd. (vietoj 8 p), inf.technologijų nebus (atidirbta), lietuvių k. nebus

8c – lietuvių k. nebus

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-24

5c – išvyksta į ekskursiją

 

Lina K. – tikybos nebus

Evelina – 5 p visuomeninis ugd. (atkelta), šokio nebus

Žibutė – 1 p matematika (už 03-20), šokio nebus

Edita I. – tikybos nebus

Aušra – 3 p matematika (vietoj 6 p ), 6 p etika (vietoj 3 p), tikybos nebus

Dijana – 2 p matematika (už 10-19), šokio nebus

Vaiva – 6 p lietuvių k. (už 02-13), šokio nebus

Vidmantas – 4 p 5b visai klasei (atkelta), 8b nebus (atidirbta)

Aida – 5b vienos pamokos nebus (nukelta), 4 p 6a (atkelta)

Ramūnas – 6a nebus (atidirbta), 3 p 8b (vietoj 8 p)

Violeta – 4 p 6b (vietoj 8 p), 8 p P.A. (vietoj 4 p)

Monika – 4 p 6b (vietoj 8 p)

Ernesta – 5 p 6a (vietoj 7 p),  2 p 7c (už 02-07), 8 p A.Ž. (vietoj 2 p)

Alvydas – 2 p 7b (už 12-07)

Alvydas – 2 p 7b (už 12-07)

Kristina – 4 p 7b 205 k.

Toma – 3 p 8a (vietoj 8 p)

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-23

 

1b – 1 p technologijos (vietoj 5 p), 5 p tikyba (atkelta), šokio nebus

1c – 2 p fizinis ugd. (vietoj 4 p), 4 p lietuvių k. (vietoj 2 p)

2b – 3 p informatika 314 k.

3a – 3 p informatika (vietoj 6 p), 6 p matematika (vietoj 3 p), šokio nebus

3b – 6 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), šokio nebus

4a – 3 p fizinis ugd. 118 k. (atkelta), šokio nebus (nukelta)

4d – 1 p etika/tikyba (vietoj 4 p), 4 p fizinis ugd. 118 k. (vietoj 1 p)

5a – 1 p fizinio ugd. nebus

5c – dailės nebus

6a – 1 p nebus, 2 p fizinis ugd. (atkelta), lietuvių k. nebus

6b – 1 p fizinis ugd. (vietoj 2 p), 2 p lietuvių k. (vietoj 8 p), 7 p rusų k. nebus (nukelta), anglų k. nebus (atidirbta)

7a – 5 p lietuvių k. (vietoj 7 p), etikos nebus, geografijos nebus

7b – 3 p tikyba (vietoj 8 p), 4 p istorija (vietoj 5 p), 5 p dailė (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus, etikos nebus, fizinio nebus, dailės nebus

7c 3 p matematika (vietoj 5 p), dailės nebus,  etikos nebus, lietuvių k. nebus

8a – 8 p rusų k. nebus (nukelta)

8b – 1 p nebus, 7 p fizinis ugd. (vietoj 8 p), lietuvių k. nebus, tikybos nebus (atidirbta), 4 p anglų k. (vietoj 5 p), 5 p istorija (vietoj 4 p)

8c – geografijos nebus

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-23

Lina K. – 1 p technologijos (vietoj 5 p), 5 p tikyba (atkelta), šokio nebus

Žibutė – 3 p informatika 314 k.

Janina – 3 p informatika (vietoj 6 p), 6 p matematika (vietoj 3 p), šokio nebus

Edita I. – 3 p 3a (vietoj 6 p), 6 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), šokio nebus

Vidmantas – 3 p 2b 314 k.

Silva – 3 p 7c (vietoj 5 p)

Evelina – 2 p fizinis ugd. (vietoj 4 p), 4 p lietuvių k. (vietoj 2 p)

Daiva – 3 p fizinis ugd. 118 k. (atkelta), šokio nebus (nukelta)

Vaiva – 1 p etika/tikyba (vietoj 4 p), 4 p fizinis ugd. 118 k. (vietoj 1 p)

Jurgita – 3 p 7c (vietoj 8 p), 4a nebus (nukelta), 5 p 7b (vietoj 7 p)

Eglė – 1 p 4d (vietoj 4 p), 3 p 7b (vietoj 8 p), 8b nebus (atidirbta)

Gintarė – 5 p P.A. (vietoj 6 p)

Rūta – 2 p 6b (vietoj 8 p), 5 p 7a (vietoj 7 p), 6 p M.Z. (vietoj 5 p)

Ramūnas – 1 p 6b (vietoj 2 p), 2 p 6a (atkelta), 7 p 8b (vietoj 8 p)

Monika – 6b nebus (atidirbta), 4 p 8b (vietoj 5 p)

Violeta – 6b nebus (atidirbta)

Ernesta – 4 p 7b (vietoj 5 p), 5 p 8b (vietoj 4 p)

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-23

 

1c – 2 p fizinis ugd. (vietoj 4 p), 4 p lietuvių k. (vietoj 2 p)

4a – 3 p fizinis ugd. 118 k. (atkelta), šokio nebus (nukelta)

4d – 1 p etika/tikyba (vietoj 4 p), 4 p fizinis ugd. 118 k. (vietoj 1 p)

5a – 1 p fizinio ugd. nebus

6a – 1 p nebus, 2 p fizinis ugd. (atkelta), lietuvių k. nebus

6b – 1 p fizinis ugd. (vietoj 2 p), 2 p lietuvių k. (vietoj 8 p), 7 p rusų k. nebus (nukelta), anglų k. nebus (atidirbta)

7a – 5 p lietuvių k. (vietoj 7 p), etikos nebus, geografijos nebus

7b – 3 p tikyba (vietoj 8 p), 4 p istorija (vietoj 5 p), 5 p dailė (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus, etikos nebus, fizinio nebus

7c – 3 p dailė (vietoj 8 p),  etikos nebus, lietuvių k. nebus

8a – 8 p rusų k. nebus (nukelta)

8b – 1 p nebus, 7 p fizinis ugd. (vietoj 8 p), lietuvių k. nebus, tikybos nebus (atidirbta), 4 p anglų k. (vietoj 5 p), 5 p istorija (vietoj 4 p)

8c – geografijos nebus

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-23

1c – 2 p fizinis ugd. (vietoj 4 p), 4 p lietuvių k. (vietoj 2 p)

4a – 3 p fizinis ugd. 118 k. (atkelta), šokio nebus (nukelta)

4d – 1 p etika/tikyba (vietoj 4 p), 4 p fizinis ugd. 118 k. (vietoj 1 p)

Jurgita – 3 p 7c (vietoj 8 p), 4a nebus (nukelta), 5 p 7b (vietoj 7 p)

Eglė – 1 p 4d (vietoj 4 p), 3 p 7b (vietoj 8 p), 8b nebus (atidirbta)

Gintarė – 5 p P.A. (vietoj 6 p)

Rūta – 2 p 6b (vietoj 8 p), 5 p 7a (vietoj 7 p), 6 p M.Z. (vietoj 5 p)

Ramūnas – 1 p 6b (vietoj 2 p), 2 p 6a (atkelta), 7 p 8b (vietoj 8 p)

Monika – 6b nebus (atidirbta), 4 p 8b (vietoj 5 p)

Violeta – 6b nebus (atidirbta)

Ernesta – 4 p 7b (vietoj 5 p), 5 p 8b (vietoj 4 p)

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-22

 

5a, 5b, 5c – 14.00 val. Penktoko diena

8a – 8.00 val. išvyksta į Šiaulių STEAM centrą

 

1a – 2 p informatika (atidirbimas), 5 p lietuvių k. (vietoj 2 p), muzikos nebus (atidirbta)

4c – 1 p lietuvių k. (vietoj 2 p), 2 p klasės val. (vietoj 1 p)

5c – etikos nebus

6a – geografijos nebus, klasės val. nebus (atidirbta), lietuvių k. nebus

7a – 2 p lietuvių k. (vietoj 3 p), 3 p anglų k. (vietoj 8 p), gyvenimo įgūdžių nebus (atidirbta)

7b – 4 p muzika (vietoj 7 p), geografijos nebus, gyvenimo įgūdžių nebus (atidirbta), lietuvių k. nebus

7c – 3-4 p rusų k. (vietoj 7-8 p), fizinio ugd. nebus, biologijos nebus (atidirbta)

8a – geografijos nebus

8b – 2 p rusų k. (vietoj 3 p), 3 p karjeros valandėlė 104 k., 4 p chemija (už 04-16), 8 p matematikos modulio nebus, geografijos ir lietuvių k. nebus, klasės val. nebus (atidirbta)

8c – 2 p karjeros valandėlė 104 k., 3 p anglų k. (vietoj 7 p), 7 p inf.technologijos (vietoj 8 p),  klasės val. ir lietuvių k. nebus

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-22

5a, 5b, 5c – 14.00 val. Penktoko diena

8a – 8.00 val. išvyksta į Šiaulių STEAM centrą

 

Gražina – 2 p informatika (atidirbimas), 5 p lietuvių k. (vietoj 2 p), muzikos nebus (atidirbta)

Dijana – 1 p lietuvių k. (vietoj 2 p), 2 p klasės val. (vietoj 1 p)

Asta – 2 p 1a (atidirbimas)

Gintarė – 1 p A.Ž. (vietoj 2 p), 2 p 8b (vietoj 3 p), 3-4 p 7c (vietoj 7-8),  7 p M.Z. (vietoj 4 p)

Rūta – 3 p[ M.Z. (vietoj 2 p), 2 p 7a (vietoj 3 p),

Edita Š. – 1 p 6a nebus (atidirbta)

Monika – 3 p 7a (vietoj 8 p)

Kristina – 7a ir 7b nebus (atidirbta)

Audronė – 4 p 7b (vietoj 7 p)

Aida  – 7c nebus (atidirbta), 4 p 8b (už 04-16)

Eglė U. – 2 p 8c, 3 p 8b 104 k.

Eglė – 1 p 8b nebus (atidirbta)

Violeta – 3 p 8c (vietoj 7 p)

Vidmantas – 7 p 8c (vietoj 8 p)

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-19

 

2a – tikybos nebus

4b – 1 p fizinis ugd. (atkelta), šokio nebus (nukelta), 2 p matematika (vietoj 3 p), 3 p anglų k. (vietoj 2 p)

5a – 2 p gyvenimo įgūdžiai (vietoj 3 p), dailės ir etikos nebus, fizinio ugd. nebus

5b – etikos nebus

5c – 1 p gamta (vietoj 3 p), 3 p gyvenimo įgūdžiai (vietoj 1 p)

6a – 2 p klasės val. 104 k. (atkelta),  tikybos/etikos nebus, 4 p istorija (vietoj 2 p), matematikos nebus (nukelta)

6b – 3 p anglų k. (atkelta iš antradienio), etikos nebus, geografijos nebus

7a – 1 p lietuvių k. (vietoj 4 p), fizinio ugd. nebus (nukelta), 4-5 p gyvenimo įgūdžiai aktų salėje, geografijos nebus

7b – 4-5 p gyvenimo įgūdžiai aktų salėje, 2 p lietuvių k. (vietoj 4 p), anglų k. nebus (nukelta), – biologijos nebus (atidirbta), fizinio ugd. nebus

7c – 2 p matematika (vietoj 5 p), fizinio ugd. nebus, biologijos nebus (atidirbta), geografijos nebus, gyvenimo įgūdžių nebus (atidirbta)

8a – 2 p istorija (vietoj 4 p), 4 p matematika (vietoj 2 p), 3 p tikyba (už 02-29), anglų k. nebus (atidirbta), technologijų nebus

8b – 1 p nebus, 4 p anglų k. (vietoj 1 p), geografijos nebus, 2 p tikyba (atkelta), vienos  lietuvių k. nebus (nukelta)

8c – 2 p chemija (atidirbimas), tikybos nebus (atidirbta)

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-19

Asta – tikybos nebus

Aušra – 1 p fizinis ugd. (atkelta), šokio nebus (nukelta), 2 p matematika (vietoj 3 p), 3 p anglų k. (vietoj 2 p)

Jurgita – 4b nebus (nukelta)

Edita Š. – 2 p 6a klas. val. (atkelta), 3 p 4b (vietoj 2 p), 7b nebus (nukelta)

Rūta – 1 p 7a (vietoj 4 p), 4 p M.Z. (vietoj 1 p)

Inga M. – 2 p 5a (vietoj 3 p), 3 p 5c (vietoj 1 p)

Aida – 1 p 5c (vietoj 3 p), 7c nebus (atidirbta), 2 p 8c chem. (atidirbimas)

Ernesta – 2 p 8a (vietoj 4 p), 4 p 6a (vietoj 2 p)

Silva – 6a nebus (nukelta), 2 p 7c (vietoj 5 p), 4 p 8a (vietoj 2 p)

Monika – 3 p 6b (atkelta iš antradienio), 7b nebus (nukelta), 8a nebus (atidirbta), 4 p 8b (vietoj 1 p)

Violeta – 3 p 6b (atkelta iš antradienio), 8a nebus (atidirbta)

Ramūnas – 7a nebus (nukelta)

Kristina – 4-5 p 7a ir 7b, 7c nebus (atidirbta)

Regina – 2 p 7b (vietoj 4 p), vienos 8b nebus (nukelta)

Eglė – 2 p 8b (atkelta), 3 p 8a (už 02-29), 8c nebus (atidirbta)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-18

 

1b – 5 p tikyba (atidirbimas), Antro žingsnio nebus (atidirbta)

2a – 1 p anglų k. (atidirbimas), lietuvių k. nebus (atidirbta)

2c – 3 p tikyba (atidirbimas), pasaulio p. nebus (atidirbta)

4a – 1 p Antras žingsnis (atidirbimas), 3 p pasaulio p. (vietoj 4 p), 4 p anglų k. (vietoj 3 p), lietuvių k. nebus (atidirbta)

4b – 1 p muzika (vietoj 3 p), 3 p lietuvių k. (vietoj 2 p), 2 p tikyba/etika (atidirbimas), 4 p lietuvių k. (vietoj 1 p), matematikos nebus (atidirbta)

5a – 3 p muzika (už 01-08), fizinio ugd. nebus

5b – 1 p nebus, 3 p anglų k. (vietoj 4 p), 4 p istorija (vietoj 6 p), inf.technologijų nebus (atidirbta), fizinio ugd. nebus

6a – 1 p geografijos nebus

6b – 1 p nebus, 4 p matematika (vietoj 1 p), fizinio ugd. nebus

7a – biologijos nebus (atidirbta)

7b – 8 p rusų k. nebus, biologijos nebus (atidirbta), 2p klasės val. su soc. Kristina 104 k., geografijos nebus

8a – 2 p anglų k. (atkelta), fizinio ugd. nebus, 4 p klasės val. su soc. Kristina 104 k., geografijos nebus, etikos nebus

8b – anglų k. nebus (atidirbta)

8c – 5 p lietuvių k. (atkelta iš pirmadienio), geografijos nebus

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-18

Lina K. – 5 p tikyba (atidirbimas), Antro žingsnio nebus (atidirbta)

Asta – 1 p anglų k. (atidirbimas), lietuvių k. nebus (atidirbta)

Vaida – 3 p tikyba (atidirbimas), pasaulio p. nebus (atidirbta)

Daiva – 1 p Antras žingsnis (atidirbimas), 3 p pasaulio p. (vietoj 4 p), 4 p anglų k. (vietoj 3 p), lietuvių k. nebus (atidirbta)

Aušra – 1 p muzika (vietoj 3 p), 3 p lietuvių k. (vietoj 2 p), 2 p tikyba/etika (atidirbimas), 4 p lietuvių k. (vietoj 1 p), matematikos nebus (atidirbta)

Eglė – 2 p 4b (atidirbimas), 3 p 2c (atidirbimas), 5 p 1b (atidirbimas)

Monika – 1 p 2a (atidirbimas), 2 p 8a (atkelta), 3 p 5b (vietoj 4 p), 4 p 4a (vietoj 3 p), 8b nebus (atidirbta)

Ligita – 3 p 5b (vietoj 4 p)

Ernesta – 4 p 5b (vietoj 6 p)

Vidmantas – 5b nebus (atidirbta)

Edita Š. – 4 p 4a (vietoj 3 p)

Jurga – 1 p M.T. (vietoj 4 p), 4 p 6b (vietoj 1 p)

Aida – 7a ir 7b nebus (atidirbta)

Violeta – 2 p 8a (atkelta), 8 p M.Z. (vietoj 2 p)

Silva – 1 p M.S. (vietoj 8 p)

Gintarė – 5 p M.S. (vietoj 7 p), 8 p 7b nebus

Audronė – 3 p 5 (už 01-08)

Kristina A. – 2 p 7b, 4 p 8a 104 k.

Regina – 5 p 8c (atkelta iš pirmadienio)

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-17

 

Mokymai ,,Teatralų dirbtuvės, pasitelkiant Lietuvos menininkus – teatralus“ vyks „Atžalyno“ gimnazijoje (mokiniai renkasi 8.20 val. 306 k.)

 

1a – 4 p muzika (atkelta), informatikos nebus (nukelta)

1b – 1 p muzika (vietoj 5 p), 2 p Antras žingsnis (atkelta), 5-6 p lietuvių k. (vietoj 1-2 p), tikybos nebus (nukelta)

2a – 1 p dailė (vietoj 6 p), 5 p fizinis ugd. (vietoj 7 p), 6-7 p lietuvių k. (vietoj 1 p ir atkelta), anglų k. nebus (nukelta)

2c- 2 p pasaulio p. (atkelta), tikybos nebus (nukelta)

3b – 5 p fizinis ugd. (vietoj 6 p), 6 p anglų k. (vietoj 5 p), etikos nebus

3c – etikos nebus

4a – 1 p informatika (vietoj 2 p), 2 p muzika (vietoj  6 p), 6 p lietuvių k. (vietoj 1 p), 7 p lietuvių k. (atkelta), Antro žingsnio nebus (nukelta), muzikos nebus (atidirbta)

4b – 3 p matematika 11 9 k. (atkelta), tikybos/etikos nebus (nukelta)

4c  – 2 p matematika (vietoj 4 p), 4 p dailė (vietoj 7 p), 7 p šokis (vietoj 2 p)

5a – 1 p anglų k. (vietoj 6 p), 3 p klasės val. su soc. Kristina 311 k., lietuvių k. ir istorijos nebus

5b – 2 p dailė (vietoj 7 p), 3 p anglų k. (vietoj 2 p), gamtos ir lietuvių k. nebus

5c – 4 p matematika (vietoj 7 p), 6 p lietuvių k. (vietoj 5 p), fizinio ugd. nebus

6a – fizinio ugd., istorijos ir lietuvių k. nebus

6b – 2 p anglų k. (vietoj 5 p), gamtos nebus, dailės nebus (nukelta), lietuvių k. nebus

7a – 1 p nebus, 2 p tikyba (vietoj 8 p), biologijos nebus (atidirbta), lietuvių k. nebus, rusų k. nebus (atidirbta)

7b – 1 p anglų k. (vietoj 7 p), 3 p rusų k. (vietoj 1 p), istorijos nebus, 4 p matematika (vietoj 5 p), biologijos nebus (atidirbta), lietuvių k. nebus

7c – 2 p gyvenimo įgūdžiai (iš 04-26), lietuvių k. nebus

8a – 4 p lietuvių k. (vietoj 8 p), istorijos nebus

8b – 1 p Inf.technologijos nebus (atidirbta),3 p klasės val. (atkelta), 4 p anglų k. (atkelta), lietuvių k. nebus, fizinio ugd. nebus, rusų k. nebus (atidirbta)

8c – 1-2 p rusų k. (vietoj 7-8 p), lietuvių k., biologijos ir fizinio ugd. nebus

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-17

Mokymai ,,Teatralų dirbtuvės, pasitelkiant Lietuvos menininkus – teatralus“ vyks „Atžalyno“ gimnazijoje (mokiniai renkasi 8.20 val. 306 k.)

 

Gražina – 4 p muzika (atkelta), informatikos nebus (nukelta)

Lina K. – 1 p muzika (vietoj 5 p), 2 p Antras žingsnis (atkelta), 5-6 p lietuvių k. (vietoj 1-2 p), tikybos nebus (nukelta)

Asta – 1 p dailė (vietoj 6 p), 5 p fizinis ugd. (vietoj 7 p), 6-7 p lietuvių k. (vietoj 1 p ir atkelta), anglų k. nebus (nukelta)

Vaida- 2 p pasaulio p. (atkelta), tikybos nebus (nukelta)

Edita I. – 5 p fizinis ugd. (vietoj 6 p), 6 p anglų k. (vietoj 5 p), etikos nebus

Lina V. – etikos nebus

Daiva – 1 p informatika (vietoj 2 p), 6 p lietuvių k. (vietoj 1 p), 7 p lietuvių k. (atkelta), 2 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), muzikos nebus (atidirbta)

Aušra – 3 p matematika 11 9 k. (atkelta), tikybos/etikos nebus (nukelta)

Dijana  – 2 p matematika (vietoj 4 p), 4 p dailė (vietoj 7 p), 7 p šokis (vietoj 2 p)

Eglė – 2c nebus (nukelta), 2 p 7a (vietoj 8 p), 3 p 8b (atkelta)

Violeta – 1 p 5a (vietoj 6 p), 3 p P.A. (vietoj 4 p),

Toma – 4 p 8a (vietoj 8 p), 8 p P.A. (vietoj 7 p), 6 p 5c (vietoj 5 p0

Monika – 1 p 7b (vietoj 7 p), 7 p A.L. (vietoj 1 p), 2a nebus (nukelta), 6 p 3b (vietoj 5 p), 3 p 5b (vietoj 2 p),    4 p 8b (atkelta)

Edita Š. – 1 p 7b (vietoj 7 p), 6 p 3b (vietoj 5 p)

Daiva S. – 1 p A.T. (vietoj 5 p), 3 p M.S. (vietoj 2 p),

Ligita – 1 p 5a (vietoj 6 p), 2 p A.Ž. (vietoj 1 p), 3 p 5b (vietoj 2 p)

Gintarė – 1-2 p 8c (vietoj 7-8), 3 p 7b (vietoj 1 p), 4 p A.T. (vietoj 3 p), 7a nebus (atidirbta), 8b nebus (atidirbta)

Kristina A. – 2 p 7c (iš 04-26), 3 p 5a 311 k.

Jurgita – 2 p 5b (vietoj 7 p), 6b nebus (nukelta)

Jurga – 4 p 5c (vietoj 7 p)

Silva – 4 p 7b (vietoj 5 p)

Vidmantas – 1 p 8b nebus (atidirbta)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-16

 

7a, 7b, 7c – 3-4 p konferencija aktų salėje (biologijos pamokos)

 

Mokymai ,,Teatralų dirbtuvės, pasitelkiant Lietuvos menininkus – teatralus“ vyks „Atžalyno“ gimnazijoje (mokiniai renkasi 8.20 val. 306 k.)

 

2a – 2 p matematika (vietoj 3 p), 3 p šokis (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

4a – 2 p fizinis ugd. (atidirbimas), tikybos ir šokio nebus (atidirbta), anglų k. nebus (nukelta), 3 p muzika (atkelta)

4b – 1 p pasaulio p. (vietoj 7 p), muzikos nebus

4c – 2 p muzika (vietoj 6 p), 6 p anglų/prancūzų k. (vietoj 2 p)

4d – 2 p lietuvių k. (vietoj 6 p), 6 p anglų/prancūzų k. (vietoj 2 p)

5a – 2 p anglų k. (vietoj 3 p), 3 p matematika (vietoj 6 p), istorijos ir lietuvių k. nebus

5b – 3 p matematika (vietoj 4 p), lietuvių k. nebus, 4 p anglų k. (vietoj 6 p), istorijos nebus

5c – 3 p karjeros valandėlė 311 k., 6 p informatika (vietoj 7 p), fizinio ugd. ir istorijos nebus

6a – 1 p nebus, 2 p dailė (už 12-08), lietuvių k. nebus

6b – lietuvių k. ir fizinio ugd. nebus

7a – 1 p nebus, 7 p informatika (vietoj 1 p), lietuvių k. nebus, 3-4p biologija aktų salėje, muzikos nebus, fizinio ugd. nebus

7b –  3-4p biologija aktų salėje, 7 p matematika (atkelta), fizinio ugd. nebus (nukelta), lietuvių k. nebus, 5 p dailė (vietoj 7 p), istorijos nebus

7c – 3-4p biologija aktų salėje, 5 p anglų k. (vietoj 4 p), lietuvių k. ir matematikos nebus (nukelta)

8a – 1 p nebus, 5 p matematikos modulis (vietoj 1 p), muzikos nebus

8b – 2 p anglų k. (vietoj 5 p), 4 p rusų k. (atkelta), lietuvių k. nebus, 3 p klasės val. (atkelta), istorijos ir fizinio ugd. nebus, chemijos nebus (nukelta)

8c – 2 p karjeros valandėlė 311 k.,  3 p anglų k. (vietoj 4 p), 4 p matematika (vietoj 3 p), 5 p tikyba (atkelta), 7 p inf.technologijos (vietoj 8 p), muzikos nebus

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-16

 

7a, 7b, 7c – 3-4 p konferencija aktų salėje (biologijos pamokos)

 

Mokymai ,,Teatralų dirbtuvės, pasitelkiant Lietuvos menininkus – teatralus“ vyks „Atžalyno“ gimnazijoje (mokiniai renkasi 8.20 val. 306 k.)

 

Asta – 2 p matematika (vietoj 3 p), 3 p šokis (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

Daiva – 2 p fizinis ugd. (atidirbimas), tikybos ir šokio nebus (atidirbta), anglų k. nebus (nukelta), 3 p muzika (atkelta)

Aušra – 1 p pasaulio p. (vietoj 7 p), muzikos nebus

Dijana – 2 p muzika (vietoj 6 p), 6 p anglų/prancūzų k. (vietoj 2 p)

Vaiva – 2 p lietuvių k. (vietoj 6 p), 6 p anglų/prancūzų k. (vietoj 2 p)

Jurgita – 2 p 6a (už 12-08), 3 p 2a (atidirbimas), 4a nebus (atidirbta), 5 p 7b (vietoj 7 p),

Monika – 4a nebus (nukelta), 4 p 5b (vietoj 6 p), 2 p 8b (vietoj 5 p0

Edita Š. – 4a nebus (nukelta), 5 p 7c (vietoj 4 p)

Ligita – 2 p 5a (vietoj 3 p), 6 p 4c (vietoj 2 p), 4 p 5b (vietoj 6 p), 5 p 7c (vietoj 4 p)

Inga U. – 6 p 4cd (vietoj 2 p)

Violeta – 2 p 5a (vietoj 3 p), 6 p 4d (vietoj 2 p), 3 p 8c (vietoj 4 p)

Eglė – 4a nebus (atidirbta), 3 p 8b klas. val. (atkelta), 5 p 8c (atkelta)

Silva – 3 p 5a (vietoj 6 p),  7 p 7b (atkelta), 8 p M.Z. (vietoj 7 p) , 7c nebus (nukelta), 5 p 8a mod. (vietoj 1 p)

Gintarė – 6 p A.L. su P.A. (vietoj 4 p), 4 p 8b (atkelta)

Vidmantas – 6 p 5c (vietoj 7 p), 7 p 8c su 7a (vietoj 8 p)

Jurga – 3 p 5b (vietoj 4 p), 4 p 8c (vietoj 3 p),

Eglė U. – 2 p 8c 311 k.,  3 p 5c 311 k.

Gitana – 7b nebus (nukelta)

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-15

 

1a, 1b, 1c – karjeros diena

 

2a – 1 p fizinis ugd. (atkelta), 2 p klasės val. (vietoj 1 p), šokio nebus (nukelta)

3c – 1 p anglų k. (vietoj 5 p), 5 p klasės val. (vietoj 1 p)

4a – 2 p šokis (atkelta), vienos lietuvių k. nebus (nukelta)

5a – 1 p klasės val. nebus (atidirbta)

5b – 6 p gyvenimo įgūdžiai (vietoj 7 p), fizinio ugd. nebus

6a – 4 p klasės val. 107 k.(vietoj 1 p), fizinio ugd. nebus

6b – fizinio ugd. nebus, inf.technologijų nebus (atidirbta)

7a – 2 p istorija (vietoj 7 p), 7 p anglų k. (vietoj 8 p), gyvenimo įgūdžių nebus (atidirbta)

7b – 4-5 pamokos Sinagogoje (lietuvių k.), gyvenimo įgūdžių nebus (nukelta)

7c – 1 p muzika (vietoj 4 p), 2 p rusų k. (vietoj 7 p), 4-5 pamokos Sinagogoje (klasės val. su istorija), 7 p biologija (vietoj 4 p),

8b – 4 p muzika (už 03-07), fizinio ugd. nebus, 5 p pietų pertrauka, 6 p matematika (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus (nukelta)

8c – 5 p chemija (už 03-12), istorijos nebus (nukelta)

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-15

1a, 1b, 1c – karjeros diena

 

Asta  – 1 p fizinis ugd. (atkelta), 2 p klasės val. (vietoj 1 p), šokio nebus (nukelta)

Lina V. – 1 p anglų k. (vietoj 5 p), 5 p klasės val. (vietoj 1 p)

Daiva – 2 p šokis (atkelta), vienos lietuvių k. nebus (nukelta)

Jurgita – 1 p 5a nebus (atidirbta), 2a nebus (nukelta), 2 p 4a (atkelta)

Aida – M.Z. nebus (nukelta), 5 p 8c chem. (už 03-12), 7 p 7c (vietoj 4 p)

Gintarė – 2 p 7c (vietoj 7 p), 6 p A.Ž. (vietoj 2 p)

Inga M. – 6 p 5b (vietoj 7 p)

Edita Š. – 4 p 6a 107 k. (vietoj 1 p)

Regina – 4-5 p 7b (atkelta iš ketvirtadienio), 8b nebus (nukelta)

Vidmantas – 6b nebus (atidirbta)

Ernesta – 2 p 7a (vietoj 7 p), 4-5 p 7c (klasės val. ir istorija), 8c nebus (nukelta)

Monika – 7 p 7a (vietoj 8 p)

Kristina – 7a ir 7b nebus (atidirbta)

Audronė – 1 p 7c (vietoj 4 p), 4 p 8b (už 03-07)

Jurga – 6 p 8b (vietoj 7 p)

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-12

 

8c – išvyksta į ekskursiją (lieka keli mokiniai)

 

2a – 1 p anglų k. (vietoj 5 p), 5 p lietuvių k. (vietoj 1 p)

5a – 2 p muzika (už 04-08), 3 p klasės val. (atkelta), gyvenimo įgūdžių nebus (atidirbta), fizinio ugd. nebus

5b – 2 p matematika integruota su inf.technologijomis 314 k., 4 p muzika (už 04-08), fizinio ugd. nebus

5c – 1 p gyvenimo įgūdžių nebus (atidirbta), fizinio ugd. nebus

6a – 3 p muzika (už 04-08), dailės nebus (atidirbta)

6b – 1 p istorijos nebus (atidirbta), 4 p matematika integruota su inf.technologijomis 314 k.

7a – 3 p matematika integruota su inf.technologijomis 314 k. (inf.techn. už 01-30 ir 02-05), 5 p istorija (vietoj 7 p), fizinio ugd. nebus

7b – 2 p gyvenimo įgūdžiai (iš 04-22), 7 p biologija (vietoj 2 p), 5 p muzika (už 04-08), fizinio ugd. nebus, lietuvių k. nebus

7c – 1 p muzika (už 04-08), 3 p pietų pertrauka, 6 p biologija (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus,  fizinio ugd. nebus

8a – 3 p istorija (vietoj 6 p ), 4 p pietų pertrauka, 5 p anglų k. (vietoj 3 p)

8b – 1 p matematika integruota su inf.technologijomis 314 k., 3 p anglų k. (vietoj 1 p), lietuvių k. nebus, 2 p biologija (vietoj 5 p)

8c – 1 p matematika integruota su inf.technologijomis 314 k., 3 p anglų k. (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus, fizinio ugd. nebus, istorijos nebus (atidirbta)

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-12

 

8c – išvyksta į ekskursiją (lieka keli mokiniai)

 

Asta – 1 p anglų k. (vietoj 5 p), 5 p lietuvių k. (vietoj 1 p)

Audronė – 1 p 7c, 2 p 5a, 3 p 6a, 4 p 5b, 5 p 7b

Jurgita – 3 p 5a (atkelta), 6a nebus (atidirbta)

Jurga – integruotos su inf.technologijomis 314 k. : 1 p 8bc , 2p 5b, 3 p 7a, 4 p 6b

Ernesta – 1 p 6b nebus (atidirbta), 3 p 8a (vietoj 6 p), 5 p 7a (vietoj 7 p), 8c nebus (atidirbta)

Kristina A. – 2 p 7b (iš 04-22)

Aida – 2 p 8b (vietoj 5 p), 6 p 7c (vietoj 7 p), 7 p 7b (vietoj 2 p)

Monika – 3 p 8b (vietoj 1 p),  5 p 8a (vietoj 3 p)

Violeta – 3 p 8c (vietoj 7 p), 5 p 8a (vietoj 3 p)

Vidmantas – 1 p 8bc (atkelta), 2 p 5b (atkelta), 3 p 7a (už 01-30 ir 02-05), 4 p 6b (atkelta)

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-11

 

7a, 7b, 7c – 14.00-18.00 val. Gamtos mokslų diena

 

4a – 1-2 p dailė (vietoj 6-7 p), 6 p matematika (vietoj 2 p), 7 p šokis (atidirbimas), lietuvių k. nebus (atidirbta)

5b – fizinio ugd. nebus

5c – 2 p gyvenimo įgūdžiai integruoti su lietuvių k.

6a – 5 p anglų k. (vietoj 8 p), fizinio ugd. ir lietuvių k. nebus

6b – 1 p nebus, 4 p matematika (vietoj 1 p), fizinio ugd, nebus

7a – 7 p rusų k. (atkelta), fizinio ugd. nebus, 8 p biologijos nebus (nukelta)

7c – 1 p nebus, 2 p matematika (vietoj 5 p), 4 p istorija (vietoj 7 p), 5 p fizika (vietoj 1 p), 7 p lietuvių k. (vietoj 4 p), anglų k. nebus (atidirbta)

8a – 7 p muzika (už 03-12), vienos chemijos nebus(nukelta)

8b – 1 p muzika (vietoj 7 p), 7 p anglų k. (vietoj 1 p)

8c – fizinio ugd. nebus

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-11

 

7a, 7b, 7c – 14.00-18.00 val. Gamtos mokslų diena

 

Daiva – 1-2 p dailė (vietoj 6-7 p), 6 p matematika (vietoj 2 p), 7 p šokis (atidirbimas), lietuvių k. nebus (atidirbta)

Jurgita – 7 p 4a (atidirbimas)

Daiva D. – 1 p M.T. (vietoj 8 p), 7 p A.L. (vietoj 5 p), 5 p 7c (vietoj 1 p)

Silva – 1 p M.S.  (vietoj 8 p) ir A.T. (vietoj 2 p), 2 p 7c (vietoj 5 p)

Ernesta – 4 p 7c (vietoj 7 p)

Gintarė – 6 p M.S. (vietoj 7 p), 7 p 7a (atkelta)

Aida – 7a nebus (nukelta), 8a vienos chem. Nebus (nukelta)

Ligita – 2 p A.T. (vietoj 1 p), 7c nebus (atidirbta)

Inga M. – 2 p 7c integr. su lietuvių k.

Toma – 2 p 5c integr. su gyvenimo įg.

Edita Š. – 5 p 6a (vietoj 8 p), 7c nebus (atidirbta)

Regina – 6a nebus (nukelta), 7 p 7c (vietoj 4 p)

Jurga – 4 p 6b (vietoj 1 p)

Audronė – 1 p 8b (vietoj 7 p), 7 p 8a (už 03-12)

Monika – 7 p 8b (vietoj 1 p)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-10

9.00 val. Mokymai ,,Teatralų dirbtuvės, pasitelkiant Lietuvos menininkus – teatralus“ vyks aktų salėje

 

2c – 1 p anglų k. (atidirbimas), 5 p lietuvių k. (vietoj 1 p), muzikos nebus (atidirbta), po 6 p ekskursija

4a – 7 p Antro žingsnio nebus (atidirbta)

4d – 6 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), 7 p šokis (vietoj 6 p)

5a – 3 p anglų k. (vietoj 6 p), lietuvių k. nebus

5b – 6 p dailė (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus

5c – 4 p matematika (vietoj 7 p), 6 p lietuvių k. (vietoj 4 p), fizinio ugd. nebus

6a – 4 p istorija (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus, fizinio ugd. nebus

6b – 2 p istorija (atkelta), lietuvių k. nebus

7a – 7 p gyvenimo į gūdžiai 205 k. (atkelta), lietuvių k. nebus

7b – 4 p gyvenimo įgūdžiai 205 k. (atkelta), lietuvių k. nebus

7c – 2 p gyvenimo įgūdžiai 205 k. (iš 04-19), lietuvių k. nebus, 4 p anglų k. (atkelta)

8a – 4 p lietuvių k. (vietoj 8 p), istorijos nebus (atidirbta)

8b – 3 p rusų k. (vietoj 4 p), 4 p anglų k. (už 03-12), fizinio ugd. nebus, lietuvių k. nebus

8c – 5p istorija (atkelta), fizinio ugd. nebus

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-10

9.00 val. Mokymai ,,Teatralų dirbtuvės, pasitelkiant Lietuvos menininkus – teatralus“ vyks aktų salėje

 

2c – 1 p anglų k. (atidirbimas), 5 p lietuvių k. (vietoj 1 p), muzikos nebus (atidirbta), po 6 p ekskursija

4a – 7 p Antro žingsnio nebus (atidirbta)

4d – 6 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), 7 p šokis (vietoj 6 p)

Edita Š. – 1 p 2c (atidirbimas), 4 p 7c (atkelta)

Jurgita – 6 p 5b (vietoj 7 p), 7 p 4d (vietoj 6 P)

Daiva S. – 3 p M.S. (vietoj 2 P)

Gintarė – 3 p 8b (vietoj 4 p), 4 p A.T. (vietoj 3 p)

Violeta – 6 p P.A. (vietoj 4 p), 3 p 5a (vietoj 6 p), 4 p 7c (atkelta)

Toma – 2 p P.A. (vietoj 7 p), 4 p 8a (vietoj 8 p), 6 p 5c (vietoj 4 p)

Ernesta – 2 p 6b (atkelta), 4 p 6a (vietoj 7 p), 8 p A.Ž. (vietoj 2 p), 8a nebus (atidirbta), 5 p 8c (atkelta)

Ligita – 3 p 5a (vietoj 6 p)

Jurga – 4 p 5c (vietoj 7 p)

Kristina A. – 2 p 7c, 4 p 7b, 7 p 7a, 205 k.

Monika – 4 p 8b (už 03-12)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-09

9.00 val. Mokymai ,,Teatralų dirbtuvės, pasitelkiant Lietuvos menininkus – teatralus“ vyks aktų salėje

 

2b – 6 p tikybos nebus, 7 p pasaulio p. nebus (nukelta)

4a – 2 p lietuvių k. (atkelta), šokio nebus (nukelta), 3 p Antras žingsnis (atkelta), anglų k. nebus, tikybos nebus

4d – 4 p lietuvių k. (vietoj 6 p), 6 p etika (vietoj 4 p), tikybos nebus

5a – 1 p nebus, 2 p matematika (vietoj 6 p), 4 p istorija (vietoj 2 p), lietuvių k. ir fizinio ugd. nebus

5b – 3 p istorija (vietoj 7 p), anglų k. mok. Monikos grupei nebus, lietuvių k. nebus

5c – 3 p fizinis ugd. (vietoj 6 p), 6 p istorija (vietoj 3 p)

6a – 2 p anglų k. visai klasei 306 k. (už 03-15 ir 28 d.), vienos lietuvių k. nebus

6b – 1 p anglų k. mok. Monikos grupei nebus, lietuvių k. nebus

7a – 3 p karjeros valandėlė 213 k., muzikos ir lietuvių k. nebus

7b – 3 p dailė (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus, 4 p karjeros valandėlė 213 k., fizinio ugd. nebus

7c – 3 p geografija (vietoj 7 p), 7 p dailė (vietoj 8 p), tikybos ir lietuvių k. nebus

8a – 2 p istorija (atkelta), muzikos nebus, 3 p matematika (vietoj 2 p), 5 p lietuvių k. (vietoj 3 p), anglų k. mok. Monikos grupei nebus

8b – 1 p fizinisu gd. (vietoj 8 p), tikybos nebus,  2-3 p klasės val. su soc. Kristina 109 k., lietuvių k. nebus, istorijos nebus(atidirbta), anglų k. nebus, chemijos nebus

8c – 2 p prancūzų k. (vietoj 8 p)/likusiems mokiniams karjeros valandėlė 213 k.,  muzikos nebus

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-09

9.00 val. Mokymai ,,Teatralų dirbtuvės, pasitelkiant Lietuvos menininkus – teatralus“ vyks aktų salėje

 

Žibutė – 6 p tikybos nebus, 7 p pasaulio p. nebus (nukelta)

Daiva – 2 p lietuvių k. (atkelta), šokio nebus (nukelta), 3 p Antras žingsnis (atkelta), anglų k. nebus, tikybos nebus

Vaiva – 4 p lietuvių k. (vietoj 6 p), 6 p etika (vietoj 4 p), tikybos nebus

Silva – 2 p 5a (vietoj 6 p), 3 p 8a (vietoj 2 p)

Ernesta – 2 p 8a (atkelta), 4 p 5a (vietoj 2 p), 3 p 5b (vietoj 7 p), 6 p 5c (vietoj 3 p), 8b nebus (atidirbta)

Ramūnas – 1 p 8b (vietoj 8 p), 3 p 5c (vietoj 6 p)

Jurgita – 4a nebus (nukelta), 3 p 7b (vietoj 7 p), 7 p 7c (vietoj 8 p)

Edita Š. – 3b nebus (nukelta), 2 p 6a angl. visai klasei (už 03-15 ir 28 d.)

Toma – 3 p A.L. (vietoj 5 p), 5 p 8a (vietoj 3 P)

Daiva S. – 3 p 7c (vietoj 7 p), 6 p A.L. (vietoj 3 p)

Ligita – 8 p M.S. (vietoj 7 p)

Eglė U. – 2 p 8c, 3 p 7a, 4 p 7b 213 k.

Kristina A. – 2-3 p 8b 109 k.

Inga U. – 2 p 8c (vietoj 8 p)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2024-04-08

 

1a – 3 p technologijos (atkelta), šokio nebus (nukelta)

2c – 3 p muzika (atkelta), anglų k. nebus (nukelta)

5a – 6 p gyvenimo įgūdžiai (atkelta), muzikos nebus (nukelta)

5b – 2 p gyvenimo įgūdžiai (vietoj 7 p), muzikos nebus (nukelta)

6a – 3 p dailė (atkelta), muzikos nebus (nukelta)

7a – 3 p gyvenimo įgūdžiai (vietoj 2 p), 2 p lietuvių k. (vietoj 3 p)

7b – 7 p geografija (vietoj 8 p), muzikos nebus (nukelta)

7c – 4 p anglų k. (atkelta iš trečiadienio), 3 p biologija (vietoj 4 p), muzikos nebus (nukelta)

 

 

Pamokų pakeitimai mokytojams 2024-04-08

 

Gražina – 3 p technologijos (atkelta), šokio nebus (nukelta)

Vaida – 3 p muzika (atkelta), anglų k. nebus (nukelta)

Jurgita – 1a nebus (nukelta), 3 p 6a (atkelta)

Kristina – 3 p 7a (vietoj 2 p)

Edita Š. – 2c nebus (nukelta), 4 p 7c (atkelta iš trečiadienio)

Ligita – 4 p 7c (atkelta iš trečiadienio)

Inga M. – 2 p 5b (vietoj 7 p), 6 p 5a (atkelta)

Aida – 3 p 7c (vietoj 4 p), 4 p M.Z. (vietoj 5 p)

Gintarė – 6 p M.Z. (vietoj 4 p)

Rūta – 2 p 7a (vietoj 3 P), 3 p M.Z. (vietoj 2 p)

Daiva S. –7 p 7b (vietoj 8 p),  8 p P.A. (vietoj 7 p)

 

 

 

 

Pamokų pakeitimus galite rasti ir facebook

Pamokų pakeitimai

 

 

Mūsų draugai

Pasirinkite