Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30 (14 min.)

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-10-02

 

Pasikeitė pietų pertrauka ir pamokų tvarkaraštis!

 

3c – 1 p anglų k. (vietoj 5 p), 5 p klasės val. (vietoj 1 p)

4b – 7 p Antro žingsnio nebus

5a – 2-3 p fizinis (už 09-28 ir iš 10-03), gamtos nebus (nukelta)

5b – 4 p karjeros valandėlė 311 k., istorijos nebus

6a – 1 p nebus, 4 p klasės val. 122 k., fizinio ugd. nebus (atidirbta)

6b – 2-3 p fizinis ugd. (vietoj 7 p ir iš 10-03), 7 p matematika (vietoj 3 p), 8 p anglų/inf.technologijos (vietoj 2 p)

7b – 3 p karjeros valandėlė 311 k., istorijos nebus

7c – 2-3 p biologija (vietoj 6 p ir atkelta iš penktadienio), 5 p karjeros valandėlė 311 k., 1 p nebus, istorijos nebus, fizinio ugd. nebus (nukelta)

8a – 2 p inf.technologijos (vietoj 7 p), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

8b – istorijos nebus

8c – istorijos nebus

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-10-02

 

Pasikeitė pietų pertrauka ir pamokų tvarkaraštis!

 

3c – 1 p anglų k. (vietoj 5 p), 5 p klasės val. (vietoj 1 p)

4b – 7 p Antro žingsnio nebus

Violeta – 1 p 3c (vietoj 5 p), 8 p 6b (vietoj 2 p)

Edita – 1 p 3c (vietoj 5 p), 4 p 6a 122 k. (vietoj 1 p)

Gitana – 2-3 p 5a  (už 09-28 ir iš 10-03), 7c nebus (nukelta), 8a nebus (atidirbta)

Aida – 5a nebus (nukelta), 2-3 p 7c (vietoj 6 p ir atkelta iš penktadienio)

Eglė U. – 3 p 7b 311 k., 4 p 5b 311 k., 5 p 7c 311 k.

Ramūnas – 6a nebus (atidirbta), 2-3 p 6b (vietoj 7 p ir iš 10-03)

Jurga – 7 p 6b (vietoj 3 p)

Vidmantas – 2 p 8a (vietoj 7 p), 8 p 6b (vietoj 2 p)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-29

 

1a – 2 p fizinis ugd. (vietoj 4 p), 4 p matematika (vietoj 2 p)

1b – 2 p muzika (vietoj 4 p), 4 p informatika (vietoj 2 p)

4c – 6 p informatika (atidirbimas), pasaulio p. nebus (atidirbta)

5a – 2 p dailė (vietoj 4 p), 4 p fizinis ugd. (vietoj 2 p)

5b – 1 p fizinis ugd. (vietoj 4 p), 4 p tikyba (vietoj 1 p)

6a – 2 p istorija 119 k., 4 p matematika integruota su fiziniu ugd. (atkelta)

7b – 1 p fizinis ugd. nebus (atidirbta)

7c – 2-3 p fizinis ugd., geografijos nebus (nukelta)

8c – 2-3 p fizinis ugd, 7 p anglų k. (vietoj 2 p), geografijos nebus (nukelta)

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-29

 

Gražina – 2 p fizinis ugd. (vietoj 4 p), 4 p matematika (vietoj 2 p)

Lina K. – 2 p muzika (vietoj 4 p), 4 p informatika (vietoj 2 p)

Dijana – 6 p informatika (atidirbimas), pasaulio p. nebus (atidirbta)

Violeta – 4 p M.Z. (vietoj 3 p), 7 p 8c (vietoj 2 p)

Ernesta – 7 p M.Z. (vietoj 5 p)

Jurgita – 2 p 5a (vietoj 4 p)

Gitana – 2-3 p 7c, 4 p 5a (vietoj 2 p), 7b nebus (atidirbta)

Ramūnas – 1 p 5b (vietoj 4 p), 2-3 p 8c, 4 p 6a integr. su mat.

Eglė – 4 p 5b (vietoj 1 p)

Ernesta – 2 p 6a 119 k.

Silva – 4 p 6a integr. su fiziniu ugd.

Daiva S. – 7c ir 8c nebus (nukelta)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-28

 

5a – 3 p anglų k./informatika (vietoj 6 p), fizinio ugd. nebus (nukelta)

7a – 2-3 p fizinis ugd., 4 p istorija (vietoj 3 p), 6 p anglų k. (vietoj 4 p), fizikos nebus (nukelta)

8a – 1 p prancūzų k. 119 k.

8a – 2-3p fizinis ugd., anglų k. nebus (nukelta)

8c – 1 p prancūzų k. 119 k.

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-28

 

Aida – 1 p M.Z. chem., 6-7 p 8a, 8 p A.L. (vietoj 6 p)

Ernesta – 4 p 7a (vietoj 4 p), 7 p A.L. (vietoj 4 p)

Daiva D. – 2 p M.Z. (vietoj 7 p), 7a nebus (nukelta)

Monika – 4 p A.L. (atkelta), 6 p 7a (vietoj 4 p), 8a nebus (nukelta)

Violeta – 8a nebus (nukelta)

Vidmantas – 3 p 5a (vietoj 6 p)

Ligita – 3 p 5a (vietoj 6 p)

Inga U. – 1 p 8ac 119 k.

Gitana – 2-3 p 8a, 5a nebus (nukelta)

Ramūnas – 2-3 p 7a

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-27

 

6a, 6b – 14.00 val. renginys „Akmenys ims šaukti“

 

6b – 1 p anglų k. (vietoj 8 p), tikybos nebus (atidirbta)

7a – 8 p tikybos nebus (nukelta)

8a – 3 p lietuvių k. (vietoj 8 p), fizinio ugd. nebus (nukelta)

6a – 8 p matematikos nebus (nukelta)

7b – 2-3 p fizinis ugd., gyvenimo įgūdžių nebus (nukelta)

8b – 2-3 p fizinis ugd. (vietoj 8 p), 8 p matematika (vietoj 2 p), lietuvių k. nebus (nukelta)

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-27

 

6a, 6b – 14.00 val. renginys „Akmenys ims šaukti“

 

Rūta – 8 p M.Z. nebus (nukelta)

Monika – 1 p 6b (vietoj 8 p)

Violeta – 1 p 6b (vietoj 8 p)

Eglė – 6b nebus (atidirbta), 7a nebus (nukelta)

Regina – 3 p 8a (vietoj 8 p), 8b nebus (nukelta)

Gitana – 8a nebus (nukelta)

Silva – 6a nebus (nukelta)

Gitana – 2-3 p 7b

Kristina A. –7b nebus (nukelta)

Ramūnas – 2-3 p8b (vietoj 8 p)

Jurga – 8 p 8b (vietoj 2 p)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-26

 

6a, 6b – 14.00 val. „Kalbų diena“

 

2c – 5 p tikyba (atidirbimas), pasaulio p. nebus (atidirbta)

4c – 7 p pasaulio p. (atkelta), informatikos nebus (nukelta)

5a – muzikos nebus (atidirbta)

5c – 3 p fizinis ugd. (vietoj 6 p), 6 p informatika (vietoj 7 p), muzikos nebus (atidirbta)

6a – 8 p angų k. / inf.technologijų nebus

8a – 6 p klasės val. su soc. Inga  313 k., 8 p rusų/prancūzų k. nebus,  muzikos nebus (atidirbta)

8b – 2-3p chemija vyks 213 k.,  6 p karjeros valandėlė 107 k., matematikos nebus (nukelta)

8c – 6-7 p chemija vyks 213 k., 8 p prancūzų k. nebus, 2 p karjeros valandėlė 107 k., muzikos nebus (atidirbta)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-26

 

6a, 6b – 14.00 val. „Kalbų diena“

 

2c – 5 p tikyba (atidirbimas), pasaulio p. nebus (atidirbta)

4c – 7 p pasaulio p. (atkelta), informatikos nebus (nukelta)

Ramūnas – 3 p 5c (vietoj 6 p)

Vidmantas – 6 p 5c (vietoj 7 p)

Inga M. – 6 p 8a 313 k.

Aida – 2-3 p 8b, 6-7 p 8c

Eglė U. – 2 p 8c 107 k., 6 p 8b 107 k.

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-25

 

1a – 1 p fizinis ugd. (vietoj 4 p), 2 p klasės val. (vietoj 1 p), 4 p lietuvių k. (vietoj 2 p)

1c – 1 p lietuvių k. (vietoj 3 p), 3 p klasės val. (vietoj 1 p)

4b – 1 p muzika (vietoj 5 p), 5 p klasės val. (vietoj 1 p)

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-25

 

Gražina – 1 p fizinis ugd. (vietoj 4 p), 2 p klasės val. (vietoj 1 p), 4 p lietuvių k. (vietoj 2 p)

Evelina – 1 p lietuvių k. (vietoj 3 p), 3 p klasės val. (vietoj 1 p)

Aušra – 1 p muzika (vietoj 5 p), 5 p klasės val. (vietoj 1 p)

Audronė – 1 p 4b (vietoj 5 p)

Aida – 7 p A.L. (atidirbimas 09-14)

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-22

 

2c – 2 p pasaulio p. (atkelta), tikybos nebus (nukelta)

5a – 1 p etika (vietoj 6 p), 3 p matematika (vietoj 1 p), 6 p tikyba, gyvenimo įgūdžių nebus (atidirbta)

5b – 1 p etika (vietoj 6 p), istorijos nebus, 3 p tikyba (vietoj 1 p)

6a – 1 p matematika (vietoj 4 p), 2 p dailė (vietoj 3 p), 3 p anglų k. (vietoj 1 p), istorijos nebus

6b – 1 p tikyba, etikos grupei nebus, 2 p tikyba, etikos grupei fizinis ugd. (vietoj  6 p), lietuvių k. nebus (nukelta), istorijos nebus

7b – 3 p lietuvių k. (vietoj 6 p), 6 p matematika (vietoj 3 p)

7c – 4 p matematika (vietoj 6 p), biologijos nebus (nukelta), gyvenimo įgūdžių nebus (atidirbta)

8a – 3 p geografija (vietoj 4 p), 4 p lietuvių k. (vietoj 3 p)

8b – 1 p nebus, 6 p geografija (vietoj 1 p), istorijos nebus

8c – 4 p geografija (vietoj 3 p), 6 p lietuvių k. (vietoj 4 p), 3 p fizinis ugd. (vietoj 7 p), 7 p matematika (vietoj 6 p), istorijos nebus

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-22

 

2c – 2 p pasaulio p. (atkelta), tikybos nebus (nukelta)

Eglė – 1-2 p 6b, 2c nebus (nukelta), 3 p 5b (vietoj 1 p)

Daiva S. – 1 p 5ab (vietoj 6 p), 3 p 8a (vietoj 4 p), 4 p 8c (vietoj 3 p), 6 p 8b (vietoj 1 p)

Silva – 1 p 6a (vietoj 4 p), 4 p 7c (vietoj 6 p),  6 p 7b (vietoj 3 p)

Jurgita – 2 p 6a (vietoj 3 p)

Edita Š. – 3 p 6a (vietoj 1 p)

Ramūnas – 2 p 6b (vietoj 6 p), 3 p 8c (vietoj 7 p)

Rūta – 6b nebus (nukelta)

Regina – 3 p 7b (vietoj 6 p), 4 p 8a (vietoj 3 p), 6 p 8c (vietoj 4 p)

Aida – 7c nebus (nukelta)

Kristina A. – 7c nebus (atidirbta)

Jurga – 7 p 8c (vietoj 6 p)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-21

 

3a – 5 p muzika (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

4c – 1 p lietuvių k. (atidirbimas), fizinio nebus (atidirbta)

5b – 3 p lietuvių k. (vietoj 6 p), 6 p muzika (vietoj 3 p)

5c – 3 p informatika (vietoj 7 p), 6 p lietuvių k. (vietoj 3 p), istorijos nebus

7a – 2 p matematika (vietoj 8 p), 3 p fizika (vietoj 2 p), istorijos nebus

7b – 1 p nebus, 2 p fizika (vietoj 3 p), 3 p lietuvių k. (vietoj 1 p), istorijos nebus

7c – 6 p gyvenimo įgūdžiai (atkelta), muzikos nebus (atidirbta)

8a – 6-7 p chemija vyks 213 k.

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-21

 

Sonata – 5 p muzika (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

Dijana – 1 p lietuvių k. (atidirbimas), fizinio nebus (atidirbta)

Rūta – 3 p 5b (vietoj 6 p), 6 p 5c (vietoj 3 p)

Audronė – 6 p 5b (vietoj 3 p), 7c nebus (atidirbta)

Vidmantas – 3 p 5c (vietoj 7 p)

Jurga – 2 p 7a (vietoj 8 p)

Daiva D. – 2 p 7b (vietoj 3 p),  3 p 7a (vietoj 2 p)

Regina – 3 p 7b (vietoj 1 p)

Kristina A. – 6 p 7c (atkelta)

Aida – 6-7 p 8a 213 k., A.L. nebus (nukelta)

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-20

 

2a – 1 p matematika (vietoj 5 p), 5 p dailė ir technologijos (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

2c – fizinio ugd. nebus (atidirbta)

3b – 6 p muzika (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

4b – 2 p tikyba/etika (vietoj 3 p), 3 p lietuvių k. (vietoj 2 p), 5 p dailė ir technologijos (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

5a – 6 p gyvenimo įgūdžiai (atkelta), 7 p lietuvių k. (vietoj 6 p), istorijos nebus

5b – 6 p lietuvių k. (vietoj 7 p), dailės nebus (atidirbta)

6a – 4 p klasės val. su Kristina A. 107 k., istorijos nebus

6b – 1 p nebus 3 p tikyba (vietoj 1 p), istorijos nebus

7a – 8 p tikybos nebus

7b – 1 p nebus, 3 p rusų k. (vietoj 1 p), gyvenimo įgūdžių nebus (atidirbta)

7c – 2 p lietuvių k. (už 09-14), istorijos nebus

8a – 8 p lietuvių k. nebus, istorijos nebus

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-20

2a – 1 p matematika (vietoj 5 p), 5 p dailė ir technologijos (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

2c – fizinio ugd. nebus (atidirbta)

3b – 6 p muzika (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

4b – 2 p tikyba/etika (vietoj 3 p), 3 p lietuvių k. (vietoj 2 p), 5 p dailė ir technologijos (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

Eglė – 2 p 4b (vietoj 3 p), 3 p 6b (vietoj 1 p), 8 p nebus

Gintarė – 3 p 7b (vietoj 1 p)

Inga M. – 6 p 5a (atkelta)

Rūta – 6 p 5b (vietoj 7 p), 7 p 5a (vietoj 6 p)

Jurgita – 5b nebus (atidirbta)

Kristina A. – 4 p 6a 107 k., 7b nebus (atidirbta)

Regina – 2 p 7c (už 09-14), 8 p 8a nebus

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-19

 

2a – 3 p šokis (atidirbimas), 5 p matematika (vietoj 3 p), fizinio nebus (atidirbta)

3c – 6 p technologijos (atidirbimas), fizinio nebus (atidirbta)

4c – 3 p informatika (vietoj 7 p), 7 p pasaulio p. (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

4d – 1 p muzika (atidirbimas), fizinio nebus (atidirbta)

5a – 4 p karjeros valandėlė 107 k., istorijos nebus

5c – 2 p karjeros valandėlė 107 k., istorijos nebus

7a – 6 p karjeros valandėlė 107 k., istorijos nebus

7c – istorijos nebus

8a – 3 p karjeros valandėlė 107 k., istorijos nebus

8b – 2-3 p chemija vyks 213 k.

8c – 6-7 p chemija vyks 213 k.

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-19

 

Asta – 3 p šokis (atidirbimas), 5 p matematika (vietoj 3 p), fizinio nebus (atidirbta)

Lina V. – 6 p technologijos (atidirbimas), fizinio nebus (atidirbta)

Dijana – 3 p informatika (vietoj 7 p), 7 p pasaulio p. (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

Vaiva – 1 p muzika (atidirbimas), fizinio nebus (atidirbta)

Jurgita – 3 p 2a (atidirbimas)

Aida – 2-3 p 8b 213 k., 6-7 p 8c 213 k., 9 p M.Z. chem.

Eglė U. – 2 p 5c 107 k., 3 p 8a 107 k., 4 p 5a 107 k., 6 p 7a 107 k.

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-18

 

2b – 5 p dailė (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

2c – 5 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), fizinio ughd. Nebus (atidirbta)

3a – 1 p tikyba/etika (vietoj 2 p), 2 p šokis (vietoj 5 p),  5 p klasės val. (vietoj 1 p),

3b – 2 p matematika (vietoj 6 p), 5 p šokis (vietoj 2 p), muzikos nebus (nukelta), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

3c – 3 p dailė (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

4a – 6 p muzika (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

5b – 4 p matematika (vietoj 6 p), istorijos nebus

6b – 1 p nebus, 7 p klasės val. (vietoj 1 p), muzikos nebus (atidirbta)

7b – 7 p gyvenimo įgūdžiai (atkelta), istorijos nebus

7c – 1 p klasės val. nebus

8b – 1 p nebus. 2 p klasės val. (vietoj 1 p), istorijos nebus

8c – 4 p muzika (atkelta iš 09-26), 6 p matematika (vietoj 4 p), istorijos nebus

 

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-09-18

2b – 5 p dailė (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

2c – 5 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), fizinio ugd. Nebus (atidirbta)

3a – 1 p tikyba/etika (vietoj 2 p), 2 p šokis (vietoj 5 p),  5 p klasės val. (vietoj 1 p),

3b – 2 p matematika (vietoj 6 p), 5 p šokis (vietoj 2 p), muzikos nebus (nukelta), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

3c – 3 p dailė (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

4a – 6 p muzika (atidirbimas), fizinio ugd. nebus (atidirbta)

Jurga – 4 p 5b (vietoj 6 p), 6 p 8c (vietoj 4 p)

Ona – 7 p 6b (vietoj 1 p)

Audronė – 4 p 8c (atkelta iš 09-26), 6b nebus (atidirbta)

Kristina A. – 7 p 7b (atkelta)

Eglė – 2 p 8b (vietoj 1 p)

 

 

 

Pamokų pakeitimus galite rasti ir facebook

Pamokų pakeitimai

 

 

Mūsų draugai

Pasirinkite