Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:55 - 09:40

3. 09:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:40 - 12:25

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

PAMOKŲ PAKEITIMAI

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-29

7b – išvyksta į ekskursiją (lieka 4 mokiniai)

 

1c – 2 p lietuvių k. (vietoj 4 p), 4 p šokis (atidirbimas), muzikos nebus (atidirbta)

2a – 3 p dailė (vietoj 6 p), 6 p etika (vietoj 3 p), tikybos nebus

2b – 6 p šokis (už 03-28),  Antro žingsnio nebus (atidirbta), tikybos nebus

3a – 5 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), 7 p etika (vietoj 5 p), tikybos nebus

3b – 1-2 p dailė (vietoj 4ir 5 p), 3 p lietuvių k. (vietoj 1 p), 5 p šokis (vietoj 2 p)

6a – 1 p anglų k. 203 k.

6b – 1 p geografija (vietoj 5 p), 5 p gamta (vietoj 1 p), lietuvių k. nebus, 3 p matematika (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus

6c – 1 p nebus, 7p matematika (vietoj 1 p), lietuvių k. nebus

7a – 1 p nebus, 2 p fizika (vietoj 1 p), žmogaus saugos nebus (atidirbta), 7 p 7a visai klasei 107 k.

7b – 1 p nebus, 3 p pietų pertrauka, 6p technologijos (vietoj 8 p), lietuvių k. ir anglų k. nebus

7c – 2 p biologija (atkelta iš penktadienio), lietuvių k. nebus

8a – 2 p anglų k. mok. Monikos grupei nebus, 4 p geografija integr. 314 k., 5 p etika (vietoj 8 p), tikybos nebus, dailės nebus (atidirbta)

8b – 2 p 8b geografija integr. 314 k., 5p anglų k. 203 k.

8c – 4 p biologija (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus, 5 p etika (vietoj 8 p), tikybos nebus

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-29

7b – išvyksta į ekskursiją (lieka 4 mokiniai)

 

Vaida – 2 p lietuvių k. (vietoj 4 p), 4 p šokis (atidirbimas), muzikos nebus (atidirbta)

Sonata – 3 p dailė (vietoj 6 p), 6 p etika (vietoj 3 p), tikybos nebus

– 6 p šokis (už 03-28),  Antro žingsnio nebus (atidirbta), tikybos nebus

3a – 5 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), 7 p etika (vietoj 5 p), tikybos nebus

3b – 1-2 p dailė (vietoj 4ir 5 p), 3 p lietuvių k. (vietoj 1 p), 5 p šokis (vietoj 2 p)

Ligita – 1 p 6a (pavadavimas), 5 p 8b (pavadavimas)

Aida – 2 p 7c (atkelta iš penktadienio), 4 p 8c (vietoj 7 p), 5 p 6b (vietoj 1 p), 7 p K.J. (vietoj 4 p), 8 p A.L. (vietoj 5 p)

Jurga – 6 p A.L. (vietoj 3 p)

Silva – 3 p 6b (vietoj 7 p), 7 p 6c (vietoj 7 p),  8 p K.J. (vietoj 3 p)

Jurgita – 4 p 1c (atidirbimas),  5 p 3b (vietoj 2 p), 6 p 2b (atidirbimas), 8a nebus (atidirbta)

Daiva S. – 1 p 6b (vietoj 5 p), 2 p 8b integr. 314 k., 4 p 8a integr. 314 k., 5p 8ac et. (vietoj 8 p)

Daiva D. – 1p 7a žm.s.s nebus, 2p fizika (vietoj 1 p)

Violeta – 7 p 7a visai klasei 107 k.

Alvydas – 6 p 7b (vietoj 8 p)

Ona – 6 p 7b (vietoj 8 p)

Vidmantas – 2p 8b, 4p 8a

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-28

1a – 2 p muzika (atidirbimas), šokio nebus (atidirbta)

1c – 5 p muzika (atkelta), dailės nebus (atidirbta)

2b – 1 p Antras žingsnis (atkelta), šokio nebus, 6 p anglų k. visai klasei 304 k.

4c – 1 p lietuvių k., 2 p matematika 119 k.

5a – 1 p lietuvių k., 2 p klasės val. 203 k. su visuomenės sveikatos specialiste, vienos lietuvių k. nebus

5b – 6 p anglų k. visai klasei 107 k. (vietoj 1 p), 1p muzika (vietoj 7 p), dailės nebus

6a – anglų k. nebus, dailės nebus

6b – 7 p muzika (atkelta), lietuvių k. nebus, 8 p anglų k. visai klasei 107 k.

6c – 3 p istorija (vietoj 7 p), 7 p geografija (vietoj 3 p), lietuvių k. nebus

7a – 1 p etika 119 k., 5 p anglų k. mok. Monikos grupei nebus

7b – 1 p etika 119 k., 2 p inf.technologijos (vietoj 6 p), dailės nebus , 4 p fizinis ugd. (už 11-16), 3p tikyba (vietoj 8 p), lietuvių k. nebus, anglų nebus

7c – 1 p tikyba/etika 119 k., 3 p geografija (vietoj 5 p), 4 p  geografija (atkelta), 5 p fizinis ugd. (vietoj 4 p), lietuvių k. nebus

8a – 1-2 p dailė (atkelta iš trečiadienio), lietuvių k. nebus

8b – 3-4 p dailė (vietoj 7-8 p), anglų k. nebus, tikybos/etikos nebus

8c – 4 p pietūs, 5-6p dailė (atkelta iš kitos .sav.), technologijų nebus (nukelta), 7 p anglų/rusų k. (vietoj 4 p), lietuvių k. nebus

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-28

Asta – 2 p muzika (atidirbimas), šokio nebus (atidirbta)

Vaida – 5 p muzika (atkelta), dailės nebus (atidirbta)

Edita I. – 1 p Antras žingsnis (atkelta), šokio nebus, 6 p anglų k. visai klasei 304 k.

Neringa – 1 p lietuvių k., 2 p matematika 119 k.

Aida – P.A. (atkelta)

Daiva S. – 1p 7abc 119 k., 3 p 7c (vietoj 5 p), 4 p 7c (atkelta), 5 p K.J. (vietoj 7 p), 7 p 6c (vietoj 3 p), 8b nebus (nukelta)

Rūta – 8a nebus (nukelta)

Eglė – 1 p 7c 119 k., 3 p 7b (vietoj 8 p), 8b nebus (nukelta)

Gintarė – 4 p A.L. (vietoj 6 p), 7 p 8c (vietoj 4p)

Ernesta – 7 p M.Z. (vietoj 3 p), 3 p 6c (vietoj 7 p),

Kristina U. – 2p 5a 203 k.

Violeta – 6 p 5b visai klasei 107 k., 7 p 8c (vietoj 4 p)

Audronė – 1 p 5b (vietoj 7 p), 7 p 6b (atkelta),

Edita Š. – 8 p 6b visaai klasei 107 k.

Vidmantas – 2 p 7b (vietoj 6 p),

Ramūnas – 4 p 7b (už 11-16), 5 p 7c (vietoj 4 p)

Alvydas – 8c nebus (nukelta)

Ona – 8c nebus (nukelta)

Jurgita – 1-2 8a (atkelta), 3-4p 8b (vietoj 7-8p), 5-6 p 8c (atkelta), 1a nebus (atidirbta), 2b nebus (nukelta)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-27

2b – 7 p anglų k. visai klasei 304 k.

3a – 6 p anglų k. visai klasei 220 k.

3b – 1 p anglų k. (vietoj 2 p), 2 p klasės val. (vietoj 1 p)

5a – 1 p gamta (vietoj 7 p),  2p klasės val. 306 k., lietuvių k nebus

5b – etikos nebus

6a – 1 p klasės val. 107 k., 2 p anglų k. 203 k., 3 p gamta (vietoj 4 p), 4 p matematika (vietoj 5 p), geografijos nebus, 5p anglų k. 203 k.

6c – 5 p fizinis ugd. (vietoj 4 p), 4 p klasės val. (vietoj 1 p), 1 p muzika (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus, geografijos nebus

7a – 5 p lietuvių k .(vietoj 7 p), 7 p biologija (vietoj 5 p)

7b – 1 p fizinis ugd. (vietoj 5 p), 3p klasės val. (vietoj 1 p), 4 p anglų k. 203 k.,  5 p biologija (vietoj 8 p), 8 p rusų k. (vietoj 5 p)

7c – 1 p lietuvi ų k. (vietoj 4 p), klasės val. nebus, 4 p rusų k. (vietoj 8 p), vienos lietuvi ų k. nebus

8a – 5 p matematika (vietoj 7 p), geografijos nebus

8b – 1 p anglų k. 203 k., geografijos nebus, klasės val. nebus, 7 p lietuvių k. (vietoj 5 p), 5 p fizinis ugd. (vietoj 8 p)

8c – 4 p klasės val. (vietoj 1 p), geografijos nebus, 7p fizinis integruotas su matematika (mat. Už 01-30),

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-27

Edita I. – 7 p anglų k. visai klasei 304 k.

Daiva – 6 p anglų k. visai klasei 220 k.

Aušra – 1 p anglų k. (vietoj 2 p), 2 p klasės val. (vietoj 1 p)

Aida – 1 p 5a (vietoj 7 p), 3 p 6a (vietoj 4 p), 4 p 8c (vietoj 1 p), 5 p 7b (vietoj 8 p), 7 p 7a (vietoj 5 p)

Edita Š. – 2 p 5a 306 k., 7 p visai klasei 304 k., 6 p 3a visai klasei 220 k.

Gintarė – 1 p 6a 107 k., 4 p 7c (vietoj 8 p), 8 p 7b (vietoj 5 p)

Ligita – 1 p 8b, 2p 6a, 3p A.L., 4p 7b, 5p 6a (pavadavimas)

Jurga –  4 p 6a (vietoj 5 p), 5 p 8a (vietoj 7 p)

Gitana – 5 p 6c (vietoj 4 p)

Ernesta – 4 p 6a (vietoj 1 p)

Audronė – 1 p 6c (vietoj 7 p)

Rūta – 5 p 7a (vietoj 7 p), 7 p 8b (vietoj 5 p)

Ramūnas – 1 p 7b (vietoj 5 p), 5p 8b (vietoj 8 p), 7 p 8c integr. su mat.

Silva – 7 p 8c integr. su fiz. (už 01-30)

Eglė – 3 p 7b (vietoj 1 p)

Regina – 1 p 7c liet.

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-24

8.00 val. 1a, 1b, 1c, 2b, 2c spektaklis „Bezdžionėlė“ (lietuvių k.)

 

1a – 3 p muzika (vietoj 5 p), 5 p fizinis ugd. 118 k. (vietoj 3 p)

2b – 5 p dailė (vietoj 6 p), 6 p fizinis ugd., pasaulio p. nebus (atidirbta)

2c – 1 p lietuvių k. (už 11-17), anglų k. nebus

5a – 2 p klasės val. su soc. Kristina 313 k., etikos/anglų k. nebus, anglų k. nebus

5b – 2 p anglų k. mok. Monikos grupei nebus

6a – 1 p istorija (vietoj 4 p), 2 p lietuvių k. (vietoj 5 p), 3p fizinis ugd. (vietoj 2 p), matematikos nebus, tikybos/etikos nebus, gamtos nebus

6b – anglų k. nebus

6c – 5 p rusų k. (vietoj 7 p), gamtos nebus (atidirbta), gamtos nebus

7a – geografijos nebus

7b – 1 p biologija (vietoj 4 p), 2p fizinis ugd. (vietoj 7 p), anglų k. nebus, geografijos nebus,  matematikos nebus

7c – 2 p biologija (vietoj 7 p), 4 p anglų k. (vietoj 5 p), 5 p dailė (vietoj 2 p), geografijos nebus

8a – 3 p klasės val. su soc. Kristina 313 k., matematikos nebus, 4p anglų k. mok. Monikos grupei nebus

8b – 2 p klasės val. su soc. Inga 107 k., biologijos nebus (atidirbta), 3 p fizika (vietoj 5 p), anglų k. nebus, matematikos nebus

8c – 3 p anglų k. mok. Editos grupei nebus

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-24

8.00 val. 1a, 1b, 1c, 2b, 2c spektaklis „Bezdžionėlė“ (lietuvių k.)

 

Asta – 3 p muzika (vietoj 5 p), 5 p fizinis ugd. 118 k. (vietoj 3 p)

Edita I. – 5 p dailė (vietoj 6 p), 6 p fizinis ugd., pasaulio p. nebus (atidirbta)

Lina – 1 p lietuvių k. (už 11-17), anglų k. nebus

Violeta – 2c nebus (nukelta)

Eglė – 6a nebus (atidirbta)

Rūta – 2 p 6a (vietoj 5 p), 7 p M.Z. (vietoj 2 p)

Daiva D. – 3 p 8b (vietoj 5 p), 6p M.Z. (vietoj 3 p)

Violeta – 4 p 7c (vietoj 5 p), 5 p M.Z. (vietoj 4 p)

Kristina – 2 p 5a 313 k., 3 p 8a 313 k.

Ernesta – 1 p 6a (vietoj 4 p)

Ramūnas – 2 p 7b (vietoj 7 p), 3 p 6a (vietoj 2 p),

Gintarė – 5 p 6c (vietoj 7 p)

Aida – 1 p 7b (vietoj 4 p), 2 p 7c (vietoj 7 p), 6c ir 8b nebus (atidirbta)

Jurgita – 5 p 7c (vietoj 2 p),

Inga – 2 p 8b 107 k.

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-23

7c po 2 p išvyksta į ekskursiją

 

1c – 2 p dailė (iš antradienio), šokio nebus (nukelta)

2a – 5p šokis (vietoj 6 p), 6 p anglų k. (vietoj 5 p), mok. Editos grupei nebus, Antro žingsnio nebus (nukelta)

2b – 3p muzika (už 11-29), 5p pasaulio p. (atkelta iš penktadienio), 6p fizinis ugd.

2c – 1p informatika (vietoj 6 p), 6 p lietuvių k. (vietoj 1 p)

3a – 6 p pasaulio p. (vietoj 7 p), anglų k. nebus

3b – 1 p pasaulio p. (vietoj 7 p), anglų k. nebus

3c – 6 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), 7 p anglų k. (vietoj 6 p), prancūzų k. nebus

3d – 6 p fizinis ugd. (vietoj 7 p), 7 p anglų k. (vietoj 6 p), prancūzų k. nebus

4c – 2 p matematika (atkelta iš pirmadienio), muzikos nebus (nukelta)

5b – 1 p matematikos nebus, 2p anglų k. visai klasei 107 k., technologijų nebus

6a – 2 p dailė (atkelta), matematikos nebus, technologijų nebus

6b – 1 p nebus, 3 p istorija (už 12-12), geografijos nebus, 2 p muzika (vietoj 7 p), 4 p matematika (vietoj 2 p), anglų k. nebus, lietuvių k. nebus, prancūzų k. nebus

6c – 3 p gamta (atkelta), 2 p anglų k. mok. Editos grupei nebus, lietuvių k. nebus, prancūzų k. nebus

7a – 2 p žmogaus sauga (už 12-21), geografijos nebus, 5 p anglų k. visai klasei 107 k., prancūzų k. nebus

7b – geografijos nebus, istorijos nebus (atidirbta), lietuvių k. nebus, matematikos nebus

7c – matematikos nebus, prancūzų k. nebus

8a – 1 p anglų k. visai klasei 107 k.

8b – 1 p nebus, 2 p istorija (vietoj 1 p), matematikos nebus

8c – geografijos nebus, lietuvių k. nebus

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-23

7c po 2 p išvyksta į ekskursiją

 

Vaida – 2 p dailė (iš antradienio), šokio nebus (nukelta)

Sonata – 5p šokis (vietoj 6 p), 6 p anglų k. (vietoj 5 p), mok. Editos grupei nebus, Antro žingsnio nebus (nukelta)

Edita I. – 3p muzika (už 11-29), 5p pasaulio p. (atkelta iš penktadienio), 6p fizinis ugd.

Lina – 1p informatika (vietoj 6 p), 6 p lietuvių k. (vietoj 1 p)

Daiva – 6 p pasaulio p. (vietoj 7 p), anglų k. nebus

Aušra – 1 p pasaulio p. (vietoj 7 p), anglų k. nebus

Dijana – 6 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), 7 p anglų k. (vietoj 6 p), prancūzų k. nebus

Vaiva – 6 p fizinis ugd. (vietoj 7 p), 7 p anglų k. (vietoj 6 p), prancūzų k. nebus

Neringa – 2 p matematika (atkelta iš pirmadienio), muzikos nebus (nukelta)

 

Daiva D. – 2 p 7a (už 12-21), 7p K.J. (vietoj 2 p)

Violeta – 6 p K.J. (vietoj 7 p)

Ernesta – 2 p 8b (vietoj 1 p), 3 p 6b (už 12-12), 5 p K.J. (vietoj 3p). 7b nebus (atidirbta)

Jurgita – 1c nebus (nukelta), 5 p 2a (vietoj 6 p), 2 p 6a (atkelta),

Ligita – 1 p 8a visai klasei 107 k., 6 p 2a (vietoj 5 p), 7 p 3c (vietoj 6 p)

Violeta – 2 p 5b visai klasei 107 k., 7 p 3d (vietoj 6 p), 5 p 7a visai klasei 107 k.

Audronė – 4c nebus (nukelta), 2 p 6b (vietoj 7 p)

Silva – 4 p 6b (vietoj 2 p)

Aida – 3 p 6c (atkelta)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-22

7a – išvyksta į ekskursiją

 

1a – 1 p šokis (atkelta), 5 p lietuvių k. (vietoj 1 p), muzikos nebus (nukelta)

1c – 4 p fizinis ugd. (vietoj 5 p), 5 p lietuvių k. (vietoj 4 p)

3d – 5 p lietuvių k. integruota (vietoj 1 p), 1 p matematika (vietoj 2 p), 2 p dailė (vietoj 5 p)

4b – 7 p Antro žingsnio nebus (atidirbta)

4c – 1 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), 7 p šokis (vietoj 1 p)

5a – 4 p anglų k./inf.technologijos (vietoj 6 p), 6 p matematika (vietoj 4 p),

5b – 2 p klasės val. su visuomenės sveikatos specialiste 204 k., lietuvių k. ir matematikos nebus

6a – 1 p nebus, 2 p tikyba (atkelta), lietuvių k. nebus, 3 p klasės val. su visuomenės sveikatos specialiste 204 k., 5 p anglų k. 203 k., geografijos nebus, lietuvių k. nebus

6b – 1 p lietuvių k. (vietoj 3 p), istorijos nebus, 2 p fizinis ugd. (vietoj 4 p), 3 p matematika (vietoj 7 p), geografijos nebus, gamtos nebus (atidirbta), 8 p lietuvių k. nebus (nukelta)

6c – 2 p anglų k. (vietoj 8 p),  5 p fizinis ugd. (vietoj 2 p), istorijos nebus

7a – išvyksta į ekskursiją (istorija ir lietuvių k. integruotos)

7b – 1 p nebus, 3 p lietuvių k. (vietoj 1 p), anglų k. nebus

7c – matematikos nebus, 5 p klasės val. su visuomenės sveikatos specialiste 204 k.,

8a – 1 p matematikos nebus, 2 p rusų k. visai klasei 107 k., 3 p anglų k. visai klasei 107 k., 4 p tikyba (vietoj 8 p), etikos nebus, geografijos nebus

8b – 2 p biologija (atkelta), 3 p rusų k. (vietoj 7 p), lietuvių k. nebus, anglų k . nebus, geografijos nebus, matematikos nebus

8c – etikos nebus

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-22

7a – išvyksta į ekskursiją

 

Asta – 1 p šokis (atkelta), 5 p lietuvių k. (vietoj 1 p), muzikos nebus (nukelta)

Vaida – 4 p fizinis ugd. (vietoj 5 p), 5 p lietuvių k. (vietoj 4 p)

Vaiva – 5 p lietuvių k. integruota (vietoj 1 p), 1 p matematika (vietoj 2 p), 2 p dailė (vietoj 5 p)

Birutė – 7 p Antro žingsnio nebus (atidirbta)

Neringa – 1 p Antras žingsnis (vietoj 7 p), 7 p šokis (vietoj 1 p)

Jurgita – 1 p 1a (atkelta), 7 p 4c (vietoj 1 p)

Ligita – 2 p 6c (vietoj 8 p), 3 p 8a visai klasei 107 k., 5 p 6a (pavadavimas)

Silva – 3 p 6b (vietoj 7 p), 5 p K.J. (vietoj 3 p), 6 p 5a (vietoj 4 p)

Aida – 8p K.J. (vietoj 4p), 6b nebus (atidirbta), 2 p 8b (atkelta),

Jurga – 8p A.L. (vietoj 3 p)

Edita Š. – 2 p 6c (vietoj 8 p), 4 p 5a (vietoj 6 p),

Vidmantas – 4 p 5a (vietoj 6 p)

Eglė – 2 p 6a (atkelta), 4 p 8a (vietoj 8 p),

Regina – 1 p 6b (vietoj 3 p), 3 p 7b (vietoj 1 p), 8 p 6b nebus (nukelta)

Gitana – 2 p 6b (vietoj 4 p), 5 p 6c (vietoj 2 p)

Gintarė – 2 p 8a visai klasei 107 k. (vietoj 3 p),  3 p 8b (vietoj 7 p)

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-21

2a – matematikos ir muzikos nebus

2b – 6 p anglų k. visai klasei 304 k.

4a – 2 p klasės val. aktų salėje, matematikos nebus (nukelta)

4b – 2 p klasės val. aktų salėje, 4 p lietuvių k. nebus (vietoj 2 p), muzikos nebus

4c – 2 p klasės val. aktų salėje, 3 p lietuvių k. (vietoj 2 p), muzikos nebus

5b – 1 p anglų kl visai klasei 107 k.,  7 p muzikos nebus

6a – 7 p anglų k. nebus

6b – 7 p gamta (atkelta), lietuvių k. nebus, 8 p anglų k. visai klasei 107 k.

6c – 8 p lietuvių k. nebus

7a – 3 p anglų k. visai klasei 107 k., 5 p technologijos (vietoj 3 p)

7b – 2 p istorija (atkelta), anglų k. nebus

7c – 2 p klasės val. su visuomenės sveikatos specialiste 203 k., 3 p lietuvių integruota su istorija 205 k.

8a – 2 p lietuvių k. integruota 314 k.

8b –  anglų k. nebus, 3 p klasės val. su visuomenės sveikatos specialiste 203 k.

8c – 1 p nebus, 2 p matematika (vietoj 1 p)

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-21

Sonata – matematikos ir muzikos nebus

Edita I. – 6 p anglų k. visai klasei 304 k.

Gražina – 2 p klasės val. aktų salėje, matematikos nebus (nukelta)

Birutė – 2 p klasės val. aktų salėje, 4 p lietuvių k. nebus (vietoj 2 p), muzikos nebus

Neringa – 2 p klasės val. aktų salėje, 3 p lietuvių k. (vietoj 2 p), muzikos nebus

Edita Š. – 6 p 2b visai klasei 304 k., 8 p 6b visai klasei 107 k.

Ernesta – 2 p 7b (atkelta), 3 p 7c integr. Su istorija 205 k., 5 p M.Z. (vietoj 3 p)

Regina – 3 p 7c integr. su istorija 205 k.,

Silva – 2 p 8c (vietoj 1 p), 8 p M.Z. (vietoj 2 p)

Violeta – 1 p 5b visai klasei 107 k., 3 p 7a visai klasei 107 k.

Alvydas – 5 p 7a (vietoj 3 p)

Aida – 7 p 6b (atkelta)

Kristina U. – 2 p 7c, 3 p 8b

Rūta – 2 p 8a integr. 314 k.

Vidmantas – 2 p 8a

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-20

2b – 7 p anglų k. visai klasei 304 k.

3a – 6 p anglų k. visai klasei 220 k.

4b – 7 p pasaulio p. nebus (atidirbta)

6a – 1 p klasės val. 107 k., 2 p rusų k. (vietoj 7 p), 4 p matematika (vietoj 5 p), gamtos nebus, anglų k. nebus

6c – 5p geografija (vietoj 8 p), 7 p lietuvių k. (vietoj 5 p), muzikos nebus (nukelta)

7a – 8 p istorijos nebus (atidirbta)

7c – 5 p lietuvių k. integruota su muzika (vietoj 7 p), 7 p rusų k. (vietoj 8 p)

8a – 5 p matematika (vietoj 7 p), 7p geografija (vietoj 5 p)

8b – 7 p fizinis ugd. (vietoj 8 p), 8p geografija (vietoj 7 p)

8c – 7 p matematika (už 02-03), 8p fizinis ugd. (vietoj 7 p)

 

 

Pamokų pakeitimai mokiniams 2023-03-20

Edita I. – 7 p anglų k./ visai klasei 304 k.

Daiva – 6 p anglų k. visai klasei 220 k.

Birutė – 7 p pasaulio p. nebus (atidirbta)

Edita Š. – 6 p 3a visai klasei 220 k., 7 p 2b visai klasei 304 k.

Gintarė – 1 p 6a 107 k., 2 p 6a (vietoj 7 p), 7 p 7c (vietoj 8 p)

Jurga – 4 p 6a (vietoj 5 p), 5 p 8a (vietoj 7 p)

Daiva S. – 5 p 6c (vietoj 8 p), 7 p 8a (vietoj 5 p), 8 p 8b (vietoj 7 p)

Regina – 5 p 7c integr. su muzika (vietoj 7 p), 7 p 6c (vietoj 5 p)

Audronė – 6c nebus (nukelta)

Ernesta – 7a nebus (atidirbta)

Ramūnas – 7 p 8b (vietoj 8 p), 8 p 8c (vietoj 7 p)

Silva – 7 p 8c (už 02-03)

 

 

 

Pamokų pakeitimus galite rasti ir facebook

Pamokų pakeitimai

 

 

Mūsų draugai

Pasirinkite