Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Projektai

 

Projektai

Vykdomi 2023 – 2024 m. m.

 

Eil. nr. Lygmuo Pavadinimas Koordinatorius Dalyviai
1. Tarptautinis „Tūkstantmečio mokyklos I“ D. Ramonas, direktorius Visa mokyklos bendruomenė
2. Tarptautinis ERASMUS+ Digital Trace of Cultural Heritage” M. Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Visa mokyklos bendruomenė
3. Tarptautinis ERASMUS+ „Green management In schools For Sustainability“ M. Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokyklos darbuotojai
4. Tarptautinis ERASMUS+ „Empowering teachers for a more interactive, efficient and appealing digital learning experience“ M. Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai
5. Respublikinis „Atviroji klasė“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2b ir 4b klasių bendruomenės
6. Respublikinis Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pradinių klasių mokiniai
7. Respublikinis ES pieno tiekimo mokykloms programa „Pienas vaikams“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pradinių klasių mokiniai
8. Respublikinis ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2, 3 klasių mokiniai
9. Respublikinis ,,Informatika pradiniame ugdyme“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 – 4 klasių mokiniai
10. Respublikinis Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo, smurto prevencijos programa ,,Antras žingsnis“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pradinių klasių mokytojos
11. Respublikinis Ekologinis projektas ,,Žmogus – gamtos draugas“ A.Čepulienė,  biologijos mokytoja 5 – 8 klasių mokiniai
12. Respublikinis Gamtosauginių mokyklų programa A.Čepulienė,  biologijos mokytoja Visa mokyklos bendruomenė
13. Respublikinis Ekologinis projektas „Mes rūšiuojam“ A.Čepulienė,  biologijos mokytoja Visa mokyklos bendruomenė
14. Respublikinis Ekologinis projektas „Sparnuočių draugai“ E. Ilgavičienė, pradinių klasių mokytoja 3b klasės bendruomenė
15. Mokyklinis Patyčių masto mažinimo mokykloje programa A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Visa mokyklos bendruomenė
16. Mokyklinis „Triukšmo lygis mokykloje ir jo  poveikis mokinių sveikatai“ D. Dumšienė, fizikos mokytoja 7 klasių mokiniai
17. Mokyklinis Socializacijos projektas „Visiems kartu-labai smagu“ L. Aidukienė, specialioji pedagogė 1 – 8 klasių mokiniai

Mūsų draugai

Pasirinkite