Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:55 - 09:40

3. 09:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:40 - 12:25

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

Projektai

 

Projektai

Vykdomi 2022 – 2023 m. m.

 

Eil. nr. Lygmuo Pavadinimas Koordinatorius Dalyviai
1. Tarptautinis „Saugi aplinka mokiniams ir mokytojams – kokybiško ugdymo pagrindas“ M. Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Visa mokyklos bendruomenė
2. Tarptautinis ERASMUS+ „Green management In schools For Sustainability“ M. Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokyklos darbuotojai
5. Tarptautinis ERASMUS+ „Empowering teachers for a more interactive, efficient and appealing digital learning experience“ M. Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai
6. Respublikinis Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pradinių klasių mokiniai
7. Respublikinis ES pieno tiekimo mokykloms programa „Pienas vaikams“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pradinių klasių mokiniai
8. Respublikinis ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2, 3 klasių mokiniai
9. Respublikinis ,,Informatika pradiniame ugdyme“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 – 4 klasių mokiniai
10. Mokyklinis „Prieskoninių ir vaistinių žolelių oazė“ A.Čepulienė,  biologijos mokytoja 6 – 8 klasių mokiniai
11. Respublikinis Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo, smurto prevencijos programa ,,Antras žingsnis“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pradinių klasių mokytojos
12. Respublikinis Ekologinis projektas ,,Žmogus – gamtos draugas“ A.Čepulienė,  biologijos mokytoja 5 – 8 klasių mokiniai
13. Respublikinis Gamtosauginių mokyklų programa A.Čepulienė,  biologijos mokytoja Visa mokyklos bendruomenė
14. Respublikinis Ekologinis projektas „Mes rūšiuojam“ A.Čepulienė,  biologijos mokytoja Visa mokyklos bendruomenė
15. Rajoninis Ekologinis projektas „Gamtininkas“ E. Ilgavičienė, pradinių klasių mokytoja 2b klasės bendruomenė
16. Mokyklinis Patyčių masto mažinimo mokykloje programa A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Visa mokyklos bendruomenė
17. Mokyklinis „Šiltnamio talpos įtaka augalų augimui šiltnamio sąlygomis“ D. Dumšienė, fizikos mokytoja 6 – 8 klasių mokiniai
18. Mokyklinis Socializacijos projektas „Visiems kartu-labai smagu“ L. Aidukienė, specialioji pedagogė 1 – 8 klasių mokiniai

 

Mūsų draugai

Pasirinkite