Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:55 - 09:40

3. 09:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:40 - 12:25

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

Mokytojai

Tikyba

E. Rutkauskienė

 

Etika

D. Slunksnienė

 

Lietuvių kalba

R. Gasparavičienė

R. Stuogienė

 

Anglų kalba

V. Zabielaitė

E. Šimoliūnienė

M. Beinoravičienė

L. Vaitkevičienė

 

Rusų kalba

G. Žilinskienė

 

Prancūzų kalba

I. Ušinskaitė

 

Matematika

S. Kairienė 

J. Batakienė

 

Informacinės technologijos

V. Batakis

 

Gamta – Biologija

A. Čepulienė

 

Chemija

V. Balčiūnienė

 

Fizika – Žmogaus sauga

D. Dumšienė

 

Istorija

E. Malinauskaitė

 

Geografija

D. Slunksnienė

 

Dailė – Šokis 

J. Lazickienė

 

Technologijos

O. Morkūnaitė

A. Katilius

 

Muzika

A. Treinauskienė

 

Fizinis ugdymas

G. Balašauskienė

R. Varneckas

 

Pradinių klasių mokytojos

S. Sinevičienė

E. Ilgavičienė

L. Vaitiekūnienė

D. Damauskienė

A. Norvilienė

D. Katilienė

V. Pamerneckienė

G. Šimkienė

B. Geležinytė                                                             

A. Aperavičienė                                  

Ž. Pileckienė     

V. Benaitienė

N. Pečeliūnaitė                                   

 

Mūsų draugai

Pasirinkite