Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

„Whatansu“ stovykloje

Gražų gegužės 27 d. rytą 7b ir 7c klasės iškeliavo į „Whatansu“ stovyklą. Trys dienos prabėgo per greitai ir sunku patikėti, kad per tokį trumpą laiką tiek daug išmokom ir patyrėm. Mokiniai visas tris dienas analizavo savo santykius su klasės draugais, stiprino pasitikėjimą savimi ir kitais. Veiklos vyko žaidimų pavidalu.

Mums visiems labai įstrigo žygis, nes pusei vaikų buvo užrištos akys ir draugai turėjo juos vesti per įvairias kliūtis. Pasitikėjimas turėjo būti 120%.

Valgėme skanų maistą, gyvenome nameliuose miško apsuptyje ir nei akimirkos nesinaudojom telefonais. Tikslas pasiektas – mokiniai sustiprino komandinius įgūdžius ir geriau pažino save. Norime padėkoti už šią suteiktą patirtį.

Klasių auklėtojos Ernesta ir Silva

📣Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris yra antroji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis.
📍 Programa prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 22 Lietuvos savivaldybėse, kurios dalyvauja pirmajame programos sraute.
📍 Planuojamos veiklų kryptys: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).
📆 Projekto trukmė: 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.
💎Projekto finansavimo suma: 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma – 113 376 623,67 Eur.
🇪🇺 Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.
🌐Daugiau informacijos apie projektą: https://zemynapm.lt/tum/

Mūsų draugai

Pasirinkite