Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45 (5 min.)

„Tūkstantmečio mokyklos I“

Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris yra antroji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis. Programa „Tūkstantmečio mokyklos“ prisideda prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 22 Lietuvos savivaldybėse, kurios dalyvauja pirmajame programos sraute.

Planuojamos veiklų kryptys: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

Mūsų mokyklos mokiniai pildo savianalizės knygeles. Jos skirtos mokinių asmenybės pažinimui ir refleksijai. Tai ne tik papildoma mokymosi priemonė, bet ir galimybė gilintis į save bei savo savivertę. Šios knygelės bus naudojamos ne tik mokymosi proceso metu, bet ir po praktinių užsiėmimų – jos suteiks mokiniams galimybę tęsti savo patirties refleksiją ir taikyti įgytas žinias kasdienybėje. 5–8 klasių mokiniams integruotas ir socialinės pilietinės veiklos pildymas: knygelėse mokiniai išsikėlė tikslus, pildosi įveiktas veiklas, jų rezultatus.

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto finansavimo suma 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma 113 376 623,67 Eur.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą https://zemynapm.lt/tum/

Mūsų draugai

Pasirinkite