Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Specialioji pedagogė Kristina Pociulytė-Špakienė

Specialiąją pagalbą mokykloje teikia specialioji pedagogė Kristina Pociulytė – Špakienė 302 kabinete.

Darbo laikas
Pirmadienis     8.00-14.20
Antradienis      8.00-14.20
Trečiadienis     8.00 – 15.15
Ketvirtadienis  8.00-14.50
Penktadienis    8.00 – 13.10

Specialioji pedagogė teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą.

Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą, veda jiems užsiėmimus. Siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Mūsų draugai

Pasirinkite