Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:55 - 09:40

3. 09:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:40 - 12:25

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas

Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo rajono mokinių skaitymo pasiekimus diegiant naujus bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelius mokyklose.

Projekto uždaviniai:

  • Diegti inovatyvias ugdymo organizavimo formas bei teikti ugdymosi pagalbą mokiniams.
  • Organizuoti inovatyvias neformaliojo ugdymo veiklas, prisidėsiančias prie mokinių skaitymo gebėjimų pasiekimų gerinimo.

Projekto partneriai: 

  • Veiklą tobulinančios mokyklos: Pakruojo rajono Balsių, Žemynos, Klovainių, Rozalimo pagrindinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  • Lietuvių k. dalyko moduliai
  • Lietuvių k. konsultacijos
  • Mokytojų mokymai
  • Mokytojų stažuotės
  • Knygų klubai
  • Mokinių edukacinės išvykos
  • Mokinių vasaros stovykla

Projektui įgyvendinti skirta 82839,24 eurų.

Projekto trukmė: 24 mėn. (2018 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.)

 

Projekto aprašymas

„Skaitymo klubas su R. Stuogiene“

„Skaitymo klubas su L. Kanapickiene“

„Dalinamės įspūdžiais“

Mūsų draugai

Pasirinkite