Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:55 - 09:40

3. 09:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:40 - 12:25

6. 12:35 - 13:20

7. 13:25 - 14:10

8. 14:15 - 15:00

Pavaduotoja ūkiui

  • Aprūpina mokyklą reikalingais ištekliais.
  • Organizuoja patalpų darbui paruošimą.
  • Užtikrina mokyklos turto apsaugą.
  • Užtikrina darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi.
  • Rūpinasi mokyklos sanitarija ir higiena.
  • Organizuoja pagalbinio personalo darbą.
  • Vykdo mokymo ir techninių priemonių , inventoriaus medžiagų apskaitą, kontrolę, nurašymą.
  • Vykdo direktoriaus pavedimus ir kitas pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.
  • Už veiklos rezultatus atsiskaito direktoriui.

Mūsų draugai

Pasirinkite