Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Kėlimas į aukštesnę klasę

Į aukštesnę klasę keliami mokiniai, turintys teigiamus visų mokomųjų dalykų metinius įvertinimus.

Jei pasibaigus mokslo metams, mokinys turi neigiamų metinių įvertinimų, mokytojų taryba gali atidėti kėlimą ir skirti papildomus darbus. Jei po papildomų darbų mokinys negauna teigiamo vertinimo, mokytojų taryboje sprendžiama, ar kelti į aukštesnę klasę su neigiamais vertinimais.

Posėdžiui klasės vadovas pateikia informaciją žodžiu apie darbą su mokiniu ir dalykų mokytojais, tėvų nuomonę dėl kėlimo (raštu). išklausoma dalykų mokytojų informacija. išklausoma specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo nuomonė.

Perkeltų su neigiamais dalykų įvertinimais ar paliktų kurso kartoti mokinių ugdymosi rezultatai svarstomi po kiekvieno naujų mokslo metų trimestro (pusmečio).

Ketvirtų ir dešimtų klasių mokiniai, turintys teigiamus visų mokomųjų dalykų metinius įvertinimus, į aukštesnę klasę nekeliami, jie laikomi baigusiais atitinkamą ugdymo programą.

Mūsų draugai

Pasirinkite