Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:40 - 10:25

4. 10:30 - 11:15

5. 11:20 - 12:05

6. 12:10 - 12:55

7. 13:00 - 13:45

8. 13:50 - 14:35

Pavaduotoja ūkiui

  • Aprūpina mokyklą reikalingais ištekliais.
  • Organizuoja patalpų darbui paruošimą.
  • Užtikrina mokyklos turto apsaugą.
  • Užtikrina darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi.
  • Rūpinasi mokyklos sanitarija ir higiena.
  • Organizuoja pagalbinio personalo darbą.
  • Vykdo mokymo ir techninių priemonių , inventoriaus medžiagų apskaitą, kontrolę, nurašymą.
  • Vykdo direktoriaus pavedimus ir kitas pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.
  • Už veiklos rezultatus atsiskaito direktoriui.

Mūsų draugai

Pasirinkite