Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

VIP tinklo mokyklų forumas

2023 m. vasario 13 d. Šiaulių Salduvės progimnazijoje vyko forumas „Vaiko individualios pažangos (VIP) mokyklų tinklas: mokomės iš patirties“. Šiame forume dalyvavo mūsų mokyklos direktorius Darius Ramonas, pavaduotojos ugdymui Aida Stakutienė ir Modesta Tamašauskienė, pradinių klasių mokytoja Edita Ilgavičienė, istorijos mokytoja Ernesta Malinauskaitė ir socialinė pedagogė Inga Misiūnienė. Mokyklos direktorius Darius Ramonas pasirašė VIP (vaiko individualios pažangos) asocijuotų mokyklų tinklo kūrimo bendradarbiavimo sutartį su dar vienuolika šalies mokyklų: Šiaulių Salduvės progimnazija, Kauno rajono Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Panevėžio „Vyturio“ progimnazija, Pasvalio Svalios progimnazija, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazija, Šiaulių Ragainės progimnazija, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija, Vilniaus Trakų Vokės gimnazija. Tikslas – tobulinti pedagogų bendrąsias ir profesines kompetencijas mokinių pažangos stebėjimo srityje, paskatinti pedagogus plėtoti veiksmingas mokinių pažangos stebėjimo praktikas mokykloje.

VIP tinklo mokyklų atstovai skaitė pranešimus ir dalinosi patirtimi apie individualios vaiko pažangos stebėjimą savo mokykloje, įvardijo pasiteisinusius, jiems sėkmingus darbo metodus. Mūsų mokyklos pavaduotoja ugdymui Aida Stakutienė pristatė pranešimą „Kitokie“ vaikai yra mūsų mokytojai: įtraukusis ugdymas Pakruojo „Žemynos“ progimnazijoje“. Pavaduotoja Aida dalinosi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių individualios pažangos sėkmėmis.

Asmeninėmis stažuočių patirtimis su kitais forumo dalyviais dalinosi pavaduotoja ugdymui Modesta Tamašauskienė, pradinių klasių mokytoja Edita Ilgavičienė, istorijos mokytoja Ernesta Malinauskaitė ir socialinė pedagogė Inga Misiūnienė. Mokytojos VIP tinklo mokyklų (Šiaulių Salduvės progimnazija, Tauragės „Šaltinio“ progimnazija) stažuotėse dalyvavo 2022 metais.

 

Socialinė pedagogė Inga Misiūnienė

Mūsų draugai

Pasirinkite