Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Pirkimų planas

  numatomų pirkimų planas

Eil.Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei jų yra) Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ir darbų apimtys iki(jei įmanoma) Numatoma pirkimo pradžia (ketvirčiai) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais), mėn. Numatomas pirkimo būdas arba sutarties atitiktis VPĮ 10 str. 5 dalyje nustatytiems reikalavimams Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 13 arba 91 str. nuostatas Taip/Ne Ar pirkimas bus elektroninis ir atliekamas CVP IS priemonėmis Taip/Ne/Galbūt
1. Kvalifikacijos tobulinimas 80430000 1 12 ne ne ne
2. Spaudiniai 37000000 2 12 ne ne ne
3.  Mokymo priemonės 37000000 3 9 ne taip ne
4.
5. Spausdintuvų kasetės, pildymas 22610000 100 2 24 ne ne ne
6. Valymo priemonės 44100000 2 9 ne ne ne
7. Remonto prekės 44100000 2 9 ne ne ne
8. IKT prekės 2 10 ne ne ne
9. Kanceliarinės prekės 2 10 ne ne taip

Mūsų draugai

Pasirinkite