Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Be kategorijos

2a klasės praktinė-tiriamoji veikla „Kas su savimi namą nešioja?“

Tikslas – sudaryti galimybę įgyti gamtamokslinės kompetencijos pagrindus; įgyti gebėjimų, kurie padėtų pažinti pasaulį, įtrauktų vaikus į aktyvų domėjimąsi juos supančia gamta. Uždaviniai: surinkti informaciją apie sraiges; atliekant eksperimentus, tyrinėti jas ir daryti išvadas; apsilankyti Trakiškio sraigių ūkyje. Ugdomosios kompetencijos: pažinimo, komunikavimo, skaitmeninė, kūrybiškumo, socialinė, emocinė.   Birželio 3–6 dienomis su antrokais vykdėme praktinę-tiriamąją veiklą. Pirmą dieną iš įvairių šaltinių rinkome informaciją apie sraiges. Susibūrę į grupes, paruošėme pristatymus. Apžiūrėjome įvairių rūšių ir dydžių sraiges ir atlikome eksperimentus, padarėme išvadas. Po to dirbome su „Scratch“ programa ir sukūrėme projektą: sraigė keliaudama per visus 4 metų laikus keitė savo apdarus. Antrą dieną vykome į Panevėžio rajone Trakiškio miestelyje įsikūrusį sraigių ūkį. Labai daug pamatėme ir sužinojome apie sraiges. O kokios smagios buvo varžytuvės: vyko sraigių lenktynės; vaikai rungėsi, kas greičiau sudėlios dėliones; žaidėme žaidimus, padarytus iš sraigių kriauklių. Trečią dieną keliavome į ,,Sos vaikai“ namelį ir su 3D rašikliais pasidarėme savo sraigutes. O kai pavargdavome, smagiai dainuodavome dainelę apie žiogą ir sraigę. Vaikai patyrė atradimo džiaugsmą. Pamatė, kaip iš kiaušinio išsirita sraigės ir daug apie jas sužinojo.   Mokytoja Asta

„Praeities pėdsakais“

2c klasės mokiniai birželio 3–5 dienomis vykdė praktinę-tiriamąją veiklą. Tikslas buvo per įvairias integruotas pamokas ir veiklas mokinius supažindinti su istorijos šaltiniais, kurie padeda suprasti, kas vyko anuomet, domėtis praeitimi, jos istorija. Antrokai ugdėsi pažinimo, komunikavimo, kultūrinę, pilietiškumo bei skaitmeninę kompetencijas. Visas tris dienas mokiniai susipažino su įvairiais istoriniais šaltiniais. Pirmąją dieną vaikai apsilankė Pakruojo dvaro retro fotografijos laboratorijoje, kur susipažino su pirmuoju istoriniu šaltiniu – nuotraukomis. Mokiniai galėjo pamatyti, kaip buvo gaminamos nuotraukos, patys nusifotografuoti, apsirengti 19 amžiaus rūbais. Antrąją dieną vykome į Šiaulių „Aušros“ muziejų ir pagilinome žinias apie archeologiją, akmens ir geležies amžių, tuo metu gyvenusių žmonių aprangą bei buitį. Senoviniu būdu pynėme draugystės apyrankes. Trečioji diena buvo skirta susipažinti su kraštotyra. Vykome į Kleboniškių kaimo ir buities muziejų, ten susipažinome su senovės lietuvių amatais, gryčiomis bei buitimi, išbandėme lietuvių liaudies žaidimus. Visų dienų rezultatas: · Mokiniai analizuodami ir rinkdami informaciją ugdė komandinį darbą bei komunikavimo, pažinimo, skaitmeninę kompetencijas. · Susipažino su nuotraukų istorija, suprato, kad tai yra vienas iš istorinių šaltinių, padedančių sužinoti apie praeitį, suvokė dabarties ir praeities skirtumus. · Sužinojo, kas yra archeologija ir archeologas, geba tai paaiškinti. · Mokiniai susipažino su kraštotyros sąvoka, suprato, kas tai yra, moka paaiškinti, sužinojo daug įdomių ir naujų faktų apie mūsų protėvių gyvenimą.   2c klasės mokytoja Vaida

4d klasės praktinė-tiriamoji veikla „Knyga mane augina“

Tikslas – išsiaiškinti, ar vaikai mėgsta skaityti knygas, ir sužinoti, ar knyga „augina“ žmogų. Uždaviniai: apsilankyti mokyklos, vaikų ir suaugusiųjų bibliotekose; apklausti 1–3 kl. mokinius ir atlikti tyrimą; duomenis pavaizduoti diagramoje. Ugdomosios kompetencijos: komunikavimo, pažinimo, socialumo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, skaitmeninė.   Praktinę-tiriamąją veiklą mokiniai pradėjo nuo apsilankymo mokyklos bibliotekoje. Naudodamiesi asmenine skaitytojo kortele, išsiaiškino, kurioje klasėje – 1-oje, 2-oje, 3-oje ar 4-oje – perskaitė daugiausiai knygų. Vėliau sukūrė anketą apie knygų skaitymą, kurią pateikė 1–3 klasių mokiniams. Su dideliu užsidegimu juos apklausė. Kitą dieną apsilankė Pakruojo miesto Vaikų ir jaunimo erdvėje bei suaugusiųjų bibliotekoje. Darbuotojos maloniai atsakė į vaikams rūpimus klausimus. Jiems buvo įdomu, ar bibliotekininkės mėgsta skaityti knygas, kokius darbus dirba, koks jauniausias ir vyriausias skaitytojas, ar ir suaugusius žmones „augina“ knyga ir daugelį kitų. Vaikų ir jaunimo erdvėje vaikai dalyvavo edukacijoje, kuri įrodė, kad bibliotekininkės ne tik bendrauja su skaitytojais. Smagiai padirbėjo atlikdami mokytojos pateiktas užduotis. Simboliais pavaizdavo mėgstamiausios knygos pavadinimą. Trečią dieną mokiniai, naudodamiesi per informatikos pamokas gautomis žiniomis, rezultatus pateikė lentelėse bei pavaizdavo diagramose. Išvados: 1–3kl. mokiniai mėgsta skaityti knygas; dauguma mokinių galvoja, kad knyga „augina“ ir vaikus, ir suaugusius; kuo daugiau skaitai, tuo daugiau žinai, tuo protingesnis daraisi; knygas verta skaityti.   4d klasės mokytoja Vaiva

Mūsų draugai

Pasirinkite