Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:40 - 11:25

5. 11:30 - 12:15

6. 12:20 - 13:05

7. 13:10 - 13:55

8. 14:00 - 14:45

Specialioji pedagogė Lolita Aidukienė

Specialiąją pagalbą mokykloje teikia specialioji pedagogė Lolita Aidukienė 308 kabinete.

Pirmadienis    8:00-12:00, 14:00-15:00
Antradienis    8:00-15:00
Trečiadienis   8:00-12:00, 14:00-15:00
Ketvirtadienis 8:00-12:00, 14:00-15:00
Penktadienis  10:00-11:00

Specialioji pedagogė teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą.

Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą, veda jiems užsiėmimus. Siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Mūsų draugai

Pasirinkite