1a klasė [1]
   Pirm. Antr. Treč. Ketv. Penk.
 
1
 
1a lietuvių k. 317 k.
 
 
1a lietuvių k. 317 k.
 
 
1a kūno k. sp.s.
 
 
1a lietuvių k. 317 k.
1a lietuvių k. 317 k.
 
2
 
1a matematika 317 k.
 
 
1a kūno k. sp.s.
 
 
1a lietuvių k. 317 k.
 
 
 
3
 
1a muzika 317 k.
 
 
1a lietuvių k. 317 k.
 
 
1a matematika 317 k.
 
 
1a matematika 317 k.
 
 
1a pasaulio p. 317 k.
 
 
 
4
 
1a šokis 118 k.
 
 
1a matematika 317 k.
 
 
1a pasaulio p. 317 k.
 
 
1a muzika 317 k.
 
 
1a informatika 119 k.
 
 
 
5
 
1a klasės val. 317 k.
 
 
1a tikyba/etika, 1b etika 316, 307 k.
 
 
1a dailė ir technologijos 317 k.
 
 
1a prevencinė val.
 
 
1a dailė ir technologijos 317 k.
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsultacija  
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2019.04.16 09:49
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai