Slide background
Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:05 - 13:50

7. 13:55 - 14:40

Projektai

                                        

                                                                              

                                                                                  Projektai

                                                                     Vykdomi 2018 – 2019 m.m.

 

Eil. nr. Lygmuo Pavadinimas Koordinatorius Dalyviai
1. Respublikinis Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pradinių klasių mokiniai
2. Respublikinis ES pieno tiekimo mokykloms programa „Pienas vaikams“

 

A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pradinių klasių mokiniai
3. Respublikinis ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2 klasių mokiniai
4. Respublikinis ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose“ D. Damauskienė, pradinių klasių mokytoja 3a klasė
5. Respublikinis ,,Informatika pradiniame ugdyme“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 – 4 klasių mokiniai
6. Respublikinis ..Kinobusas“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Visi mokiniai
7. Respublikinis ,,100 -mečio kelionė“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 8 klasių mokinių komanda
8. Respublikinis ,,Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 8 klasių mokiniai
9. Respublikinis ,,Pažink valstybę“ G. Poškuvienė, klasės auklėtoja 8b klasė
10. Respublikinis Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo, smurto prevencijos programa ,,Antras žingsnis“ A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pradinių klasių mokytojos
11. Respublikinis ,,Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas Pakruojo rajono Balsių, Klovainių, Rozalimo ir ,,Žemynos“ pagrindinėse mokyklose“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0077) D. Ramonas, direktorius 6 – 8 klasių mokiniai ir lietuvių kalbos mokytojai
12. Respublikinis Ekologinis projektas ,,Žmogus – gamtos draugas“ A.Čepulienė,  biologijos mokytoja 5 – 8 klasių mokiniai
13. Respublikinis ,,Mes rūšiuojam“ A.Čepulienė,  biologijos mokytoja Visa mokyklos bendruomenė
14. Respublikinis Gamtosauginių mokyklų programa A.Čepulienė,  biologijos mokytoja Visa mokyklos bendruomenė
15. Mokyklinis Patyčių masto mažinimo mokykloje programa A. Stakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Visa mokyklos bendruomenė
16. Mokyklinis ,,Elektros energiją taupai, gamtą saugai“ D. Dumšienė, fizikos mokytoja 7 klasių mokiniai
17. Mokyklinis ,,Kulinarinės kelionės“ D. Slunksnienė, geografijos mokytoja 6 – 8 klasių mokiniai
18. Mokyklinis ,,Mokyklos muziejus“ L. Kanapickienė Visa mokyklos bendruomenė
19. Mokyklinis Socializacijos projektas „Visiems kartu-labai smagu“

 

VGK 2 – 8 klasių mokiniai

 

 

Mūsų draugai

Pasirinkite