Slide background
Slide background

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45

2. 08:50 - 09:35

3. 09:45 - 10:30

4. 10:55 - 11:40

5. 12:00 - 12:45

6. 13:05 - 13:50

7. 13:55 - 14:40

Kabinetų numeracija

       I   aukštas

      II   aukštas      III   aukštas

101 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

   201

Etikos kabinetas

     301

 Anglų k. kabinetas

102  Raštinė

   202

Biblioteka/skaitykla

     302

Spec.pedagogė-Logopedė

103 Direktorius

   203

 

     303

Pradinių klasių kabinetas 4b

104

Lietuvių kalbos kabinetas

   204

 

     304

Pradinių klasių kabinetas 2b

105

Prancūzų kalbos kabinetas

   205

Istorijos kabinetas

     305

Pradinių klasių kabinetas 2a

106

Valytojų  kabinetas.

   206

Pradinių klasių kabinetas 4a

     306

Lietuvių kalbos kabinetas

107

Lietuvių kalbos kabinetas

   207

Matematikos kabinetas

     307 Tikybos kabinetas

108 Socialinės pedagogės kabinetas

208 Direktoriaus pavaduotoja

ugdymui

     308

Specialiojo ugdymo kabinetas

109

Anglų kalbos kabinetas

209

Istorijos  kabinetas

     309

Dailės kabinetas

110

Geografijos kabinetas

210

Laborantė

     310

111

Technologijų kabinetas

211

Chemijos/biologijos kabinetas

     311

Lietuvių kalbos kabinetas

112

Technologijų kabinetas

212

Mokytojų kambarys

     312

Fizikos kabinetas

113

Technologijų kabinetas

213

Biologijos kabinetas

     313

Matematikos kabinetas

114

Anglų kalbos kabinetas

214

     314

Informacinių technologijų kabinetas

115

215

Kompiuterių priežiūros inžinierius

     314 a

Informacinių technologijų kabinetas

116

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

216

Prailgintos dienos grupės kabinetas

     315

Psichologė

117

Budėtojų kabinetas

217

Pradinių klasių kabinetas 3c

     316

Pradinių klasių kabinetas 1b

118 Šokio kabinetas

218

Pradinių klasių kabinetas 3b

317

Pradinių klasių kabinetas 1a

119 1-4 klasių

kompiuterių klasė

219

Specialiojo ugdymo kabinetas

318

1-4 klasių gamtos mokslų kabinetas

120 Pradinių klasių kabinetas

2c

220

Pradinių klasių kabinetas

3a

319

Pradinių klasių kabinetas  4c

121 Socialinės pedagogės kabinetas

221

Aktų salė

122 Rusų k. kabinetas

222

Muzikos kabinetas

123

Valgykla

124

Kūno kultūros mokytojų kabinetas

125

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

126

Sporto salė

127

Sporto salė

Mūsų draugai

Pasirinkite